Logo de la Diputació de Castelló

Comissions

Comissions de la Diputació de Castelló

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

 • D. Luís Martínez Fuentes
 • D. Vicent Sales Mateu
 • D. Antonio José Cases Mollar
 • D. Mario A. García Báscones
 • D. Francisco Juan Mars
 • D. Juan Bautista Juan Roig
 • Dª. Mª Nieves Martínez Tarazona
 • D. Iban Pauner Alafont
 • D. José Manuel Navarro Arnau
 • D. Antonio M. Lorenzo Górriz
 • D. Fernando Patricio Grande López
 • Dª Mª Josefa Tena Martínez
 • D. Pau Josep Ferrando Tàrrega
 • Dª Cristina Gabarda Ortín
 • D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CREIXEMENT ECONÒMIC


 • D. Mario Angel García Báscones
 • D. Juan Bautista Juan Roig
 • D. Salvador Aguilella Ramos
 • D. Francisco Juan Mars
 • Dª Mª. Nieves Martínez Tarazona
 • D. Iban Pauner Alafont
 • D. Pablo Roig Ferrando
 • D. Luís Rubio Catalán
 • D. Santiago Pérez Peñarroya
 • D. José Manuel Navarro Andreu
 • D. Evaristo Martí Vilaró
 • Dª Mª Josefa Tena Martínez
 • D. Xavier Trenco Pitarch
 • Dª Cristina Fernández Alonso
 • D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVICIS A LA CIUTADANIA


 • D. Andrés Martínez Castellá
 • Dª Elena Vicente-Ruiz Climent
 • D. Francisco Juan Mars
 • D. Luis Martínez Fuentes 
 • Dª Mª Nieves Martínez Tarazona
 • D. Pablo Roig Ferrando
 • D. Luís Rubio Catalán
 • D. Vicent Sales Mateu
 • Dª Mª Josep Safont Melchor
 • D. Fernando Patricio Grande López
 • Dª Virginia Martí Sidró
 • D. José Manuel Navarro Andreu
 • D. Xavier Trenco Pitarch
 • Dª Cristina Fernández Alonso
 • D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, FISCALITZACIÓ I ESPECIAL DE COMPTES

 • D. Salvador Aguilella Ramos
 • D. Luís Martínez Fuentes
 • D. Francisco Juan Mars
 • D. Juan Bautista Juan Roig
 • D. Andrés Martínez Castellá
 • Dª Mª Nieves Martínez Tarazona
 • D. Pablo Roig Ferrando
 • Dª Elena Vicente-Ruiz Climent
 • D.  Evaristo Martí Vilaró
 • D. Santiago Pérez Peñarroya
 • D. Antonio M. Lorenzo Górriz
 • Dª Mª Josep Safont Melchor
 • D. Pau Josep Ferrando Tàrrega
 • Dª Cristina Gabarda Ortín
 • D. José Ignacio Vallejo Segura