Governança Participativa

La Diputació aporta la seua experiència en una jornada sobre nous reptes en participació ciutadana

En esta trobada, celebrada en el palau de les Comunicacions de València, també s'ha debatut sobre temes candents en matèria de participació ciutadana.

30 NOV 2023. Esta conferència està integrada per les comunitats autònomes i institucions públiques amb competències en participació ciutadana i transparència, per a promoure una implicació real en l’elaboració de polítiques públiques, i treballar i debatre sobre els nous desafiaments de la participació ciutadana i altres temes tan candents en este àmbit com els pressupostos participatius, l’associacionisme i els moviments veïnals o la implicació real i efectiva de la ciutadania en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques

La diputada de Participació Ciutadana, María Tormo, ha participat en la reunió de la conferència per a conéixer els objectius i resultats d’esta xarxa de comunitats autònomes per la participació ciutadana i la transparència, que ha presidit el titular de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i que ha comptat amb la participació del secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència, Santiago Llumeneres, i el delegat de l’Aliança de Govern Obert (OGP), José María Marín.

​​La Conferència interautonòmica de Participació Ciutadana es va reunir per primera vegada a l’abril de 2016 a Saragossa, trobada del qual va sorgir la ‘Carta de Saragossa’, o document que recull els compromisos assumits per les comunitats autònomes signants, entre elles la valenciana, per a avançar en la promoció i desenvolupament de la participació ciutadana en els processos i polítiques públiques.

Avanç en Govern Obert

Respecte a esta temàtica, cal assenyalar que la Diputació de Castelló ha organitzat una jornada de treball per al pròxim 14 de desembre en la qual participaran els membres del seu Consell Provincial de Governança Participativa, en la qual es debatrà sobre els nous reptes de la participació i del Govern Obert en l’àmbit municipal i provincial.

La Diputació incorpora la participació de la ciutadania per a continuar avançant en politiques públiques.

El Consell Provincial de Governança Participativa celebrarà una jornada per a conéixer i aprofundir en les noves tendències en matèria de Govern Obert i en participació ciutadana, de manera particular. 

Imatge de la sessió del Consell de Governança Participativa

28 NOV 2023. La Diputació de Castelló avança en la seua aposta per la participació ciutadana i la transparència amb la celebració ahir a la vesprada de la sessió del Consell  Provincial de Governança Participativa. Es tracta de la primera sessió de la nova etapa de govern, que ha presidit la diputació de Participació i Transparència, María Tormo. 

La presidenta del Consell, María Tormo, ha destacat que “la finalitat principal d'este òrgan és la de mantindre una conversa constant i fluida amb els ciutadans dels diferents pobles i comarques de Castelló, escoltant les seues peticions i fonamentant les decisions que es prenguen en este òrgan tenint en compte les seues preferències i facilitant la col·laboració amb els funcionaris en el desenvolupament dels serveis que prestem des de la Diputació, de manera oberta i transparent”. 


El Consell Provincial de Governança Participativa és el principal instrument de què disposa la Diputació de Castelló per a integrar l'aportació de la societat civil en les seues polítiques públiques. “En el cas d'esta Diputació, va assenyalar María Tormo, l'anterior govern de Javier Moliner va dissenyar una estratègia de governança participativa atés el caràcter supramunicipal d'una administració que conjuga els interessos de la ciutadania amb els ajuntaments”


Durant els últims anys, el Consell de Governança ha treballat conjuntament amb la societat civil organitzada i també de manera individual, en el disseny de processos per a la promoció del turisme i l'esport a la nostra província, lluita contra el despoblament de les nostres zones rurals i, mes recentment, en l'elaboració d'una metodologia d'aplicació experimental en l'àmbit públic per a l'avaluació i millora dels serveis que prestem les administracions públiques, coneguda popularment com “El Client Misteriós”, que ha rebut el reconeixement de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies; i ha sigut avalada per la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques.


I seguint amb l'avanç en polítiques participatives, en esta sessió inaugural de la nova legislatura, el Consell ha donat el vistiplau a la celebració d'un taller sobre nous reptes i nous desafiaments de la participació ciutadana en l'àmbit local. Esta jornada se celebrarà el pròxim 14 de desembre, dijous, i va dirigida a membres del Consell i responsables de l'àrea de la participació ciutadana de municipis. 

El Consell de Governança Participativa de la Diputació el conformen 20 persones entre la presidència, els diferents grups polítics de la Diputació, representants de la Cimera d'Alcaldes de la província, federacions veïnals, entitats ciutadanes, associacions i associacions de dones. 


La Diputació ha presentat l'informe final de “El Client Misteriós” amb la indicació de crear línies de millora en procediments

La Diputació de Castelló ha presentat l'informe de resultats del procés participatiu “El Client Misteriós”, procés que avalua la qualitat dels serveis públics de la Diputació i la seua gestió per a una futura millora de l'atenció al ciutadà. Aquesta iniciativa, pionera en l'àmbit públic estatal i impulsada des d'abril de 2021, persegueix l'objectiu de consolidar un model d'excel·lència en la gestió i millora contínua en la Diputació comptant amb l'estreta col·laboració de ciutadans i funcionaris municipals anònims.


​​​Xaro Miralles, Diputada de Transparència, ha assenyalat que “la posada en marxa del client misteriós en la Dip​utación de Castelló ha significat tot un repte puix que no existia cap precedent en l'administració pública espanyola que abordara aquest procés de millora amb la tècnica descrita. Es tractava, per tant, d'una pràctica poc habitual en el sector públic”, per la qual cosa anima a altres entitats públiques a replicar aquest projecte.

Aquest procés participatiu ha sigut avalat per la Societat Espanyola de Polítiques Públiques, la qual cosa facilita que altres administracions públiques puguen replicar la metodologia i estratègia específica de la Diputació gràcies al coneixement i experiència que proporciona aquesta aliança.

Línies de millora
El primer informe d'aquest procés presenta diverses línies de millora en les quals ja està treballant la institució, com són: ajustar la informació i documentació disponible i requerida per a la realització dels tràmits oferits per la Diputació; l'ampliació de l'ús del llenguatge inclusiu; l'ús idoni de les variants de castellà i valencià; reforçar en determinats casos la comunicació entre departaments per a una gestió més eficient; afermar la confiança entre la institució i la ciutadania i consolidar els canals de rendició de comptes de la Diputació.

A més, el cap del Servei d'Administració i Innnovación Pública de la Diputació, Borja Colón, coordinador del Procés Participatiu Client Misteriós, ha destacat que “a vegades el ciutadà entén la gestió d'una manera que no representa a l'Administració ni a la nostra institució, per la qual cosa a través d'aquest procés el ciutadà pot conèixer la vertadera gestió pública”

El "Client misteriós" arrancarà al setembre amb una programació i una metodologia innovadora

L'últim Consell Provincial de Governança Participativa, presidit per la diputada Xaro Miralles, va donar el vistiplau a la programació que posarà en marxa el procés denominat Client misteriós per a l'observació i millora de les polítiques públiques de la Diputació de Castelló, que s'iniciarà al setembre i es prolongarà fins a final del present any.

Aquest procés participatiu suposa una novetat en l'administració pública, perquè està basat en l'experiència d'aquelles persones o clients naturals dels serveis que presta l'administració provincial, enfront de la contractació de serveis professionals en el sector privat. Altres administracions que han posat en marxa aquesta mateixa tècnica, han recorregut als serveis de l'empresa privada per a dur a terme el monitoratge de les seues cartes de serveis. Per aquest motiu la diputació castellonenca es convertisca en pionera a través de la utilització dels seus clients naturals per a la investigació interna, enfront d'altres ens públics.

Un altre aspecte a destacar d'aquest procés són els seus clients o observadors. Entre ells figura algun client que, per diverses raons, s'ha mostrat descontent amb els serveis que presta la Diputació.

En total els clients misteriosos seran tres homes i dues dones que realitzaran tràmits, bé de manera presencial o telemàtica.

Entre els seleccionats figuren dos funcionaris municipals, i la resta són ciutadans sense cap vincle amb l'administració.

La supervisió dels procediments abastarà tants processos que van dirigits a ajuntaments, com aquells que van destinats a la ciutadania, en general, a causa del caràcter intermedi del govern provincial tradicionalment bolcat en els serveis als ajuntaments de la seua província i, al mateix temps, per a donar a la seua labor una visió i una legitimitat ciutadana.

En tercer lloc, anuncia la signatura d'un conveni amb la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques (considerat el grup més important d'avaluadors de polítiques públiques als nostres país), que ens ajudarà en dues qüestions: la formació en l'avaluació de polítiques públiques, i en l'elaboració d'una metodologia perquè puga exportar-se a altres administracions del sector públic.

Com ressalta Borja Colón, secretari del Consell de Governança, amb la nostra aliança amb la S.E.E.P.P. es dona la mà a la societat civil experimentada en temes d'avaluació.

La Diputació ha encetat un nou procés participatiu anomenat "Client misteriós".

Aquest procés està basat en la tècnica del “Client misteriós” pel qual incorporarà a representants de la societat civil i ajuntaments per a la millora de la gestió dels serveis públics de la Diputació.

Aquest procés utilitza una tècnica d'observació directa que, en col·laboració estreta amb ciutadans i funcionaris municipals anònims, serveix per a identificar àrees de millora d'aquesta, tant en l'àmbit de la gestió ordinària dels procediments que tramita, com en el marc de la rendició de comptes de les polítiques públiques que estratègicament impulsa.

La principal motivació en l'impuls d'aquest nou procés participatiu part de la creença que el Govern Obert, com a nou paradigma en la gestió pública, ha d'entendre's tant com el conjunt de polítiques que propicien la transparència i la rendició de comptes de les institucions públiques (dret en saber) com la participació dels ciutadans en l'acció de govern (dret a decidir). De fet, és cada vegada més necessari vincular la participació i la col·laboració ciutadana a les polítiques públiques. Perquè realment la clau, i el que ens pot fer un salt qualitatiu en matèria de participació és preguntar a la ciutadania sobre els processos de millora de les polítiques públiques en benefici de la societat.

Des d'aquesta perspectiva, impulsar mecanismes que permeten auditar el compliment d'aquests dos vectors sempre repercutirà en una millora del funcionament de la Diputació de Castelló i, conseqüentment, en una més eficient prestació dels serveis públics que aquesta realitza.

Finalment dir que aquest procés participatiu s'impulsa des del més absolut respecte i consideració amb el treball de la Diputació i amb la missió clara d'orientar el seu dia a dia cap a un model basat en l'excel·lència en la gestió i en la millora contínua, utilitzant per a això una tècnica innovadora i poc coneguda en l'àmbit del públic com a projecte pioner i pilote de cara a generar una base d'aprenentatge comú que després puguem compartir amb altres institucions.

Amb l’entrada en funcionament d'aquest procés participatiu es pretén, finalment, experimentar en un camp que resultarà del tot positiu tant per als servidors públics com per als ciutadans de cara al fet que es conega el desenvolupament dels processos, la seua execució, dèficits i millores per a solucionar i avançar en la millora de les polítiques públiques. Aquesta és la lògica que està darrere d'aquest procés que marcarà un punt d'inflexió en matèria d'innovació aplicada a la participació de la societat civil.

Grup impulsor del Client misteriós
Xaro Miralles i B Colón

El Consell de Governança coneix el desplegament dels instruments i accions de cohesió per a afrontar el canvi demogràfic.

El dimarts 20 d'abril es va celebrar una nova sessió del Consell Provincial de Governança Participativa. En aquesta última sessió, el Consell va conèixer l'estat actual del procés contra la despoblació en els municipis de l'interior, que va iniciar la seua marxa en 2018, així com les diferents polítiques i instruments que han post en marxa les diferents administracions per a pal·liar els efectes del despoblament a l'interior.

El Provincial de Governança va ser informat del Fons de Cooperació Municipal que ha posat en marxa la Generalitat Valenciana, i que va recollit en el Decret 182/2018, de 10 de febrer, del Consell i pel qual la Diputació transferirá aquest any 11,2 milions d'euros als ajuntaments de la província a través d'aquest Fons.

El ple de participació ciutadana també va ser informat del Primer Pla Estratègic Valencià Antidespoblament.

En aquesta sessió també es va informar del desplegament d'instruments i d'altres accions posades en marxa pels diferents Serveis de la Diputació per a afrontar el canvi demogràfic dels municipis de l'interior, donat el caràcter transversal d'aquesta problemàtica.

Un altre dels aspectes destacats va ser la creació d'un nou procés participatiu que permetrà la incorporació dels ciutadans en la millora continua dels serveis públics.

Finalment, el ple va a aprovar les Memòries d'Activitats dels exercicis 2019 i 2020.

La pandèmia provocada pel covid-19 va afectar el normal desenvolupament de les accions de participació ciutadana.

El 21 de desembre de 2020 es va celebrar la IV sessió del Consell Provincial de Governança Participativa. Va ser una sessió telemàtica, reunida després de l'aturada que va venir provocat per la pandèmia de covid-19 que va impossibilitar la celebració d'altres reunions al cap de l'any.


I és que la situació de confinament impacte directament en les actuacions que tenia previstes dur a terme aquest òrgan sectorial, impedint, amb això, l'execució de noves polítiques públiques en matèria de participació ciutadana.


No obstant això, un aspecte important en l'any passat 2020 que mereix ser destacat, ha sigut el desviament del pressupost destinat a Participació per a destinar-lo a altres necessitats més peremptòries en la lluita de la Diputació provincial contra els efectes del covid-19 o, almenys, per a aplacar els efectes de la pandèmia.


D'altra banda, és oportú esmentar que a principis de 2020 es va mantenir una primera presa de contacte amb els representants de l'Agència Valenciana Antidespoblament (AVANT), amb seu a Castelló, per a treballar junts i de manera coordinada amb les polítiques antidespoblación del Consell i racionalitzar els recursos que totes dues administracions disposen per a revertir aquest fenomen a les comarques de l'interior de la nostra província.

Reunión telemática
Consell de Participació

EL CONSELL DE GOVERNANÇA HA INFORMAT DE L'AVANÇ DELS PROCESSOS PARTICIPATIUS

El dimarts 11 de desembre va tenir lloc la segona sessió del Consell Provincial de Governança Participativa creat per la Diputació de Castelló per a integrar l'aportació de la societat civil i els ajuntaments en les seues polítiques públiques.

En aquesta sessió, el Consell va ser informat dels dos processos participatius que s'han iniciat per la Diputació, relatius a la integració de sinergies entre el cicloturisme i la gastronomia provincial; i la despoblació. El primer d'ells pretén potenciar l'esport de la bicicleta tant de muntanya i en ruta aprofitant l'orografia de la província i convertir la gastronomia com a aliada dels practicants d'aquest esport. Amb açò es contribueix a obrir noves oportunitats de negoci i millorat també l'economia l'interior de la província.

Per una altra, el Consell va quedar informat de la sessió que va celebrar recentment la comunitat de participació contra la despoblació. La comunitat va valorar positivament l'acció del Pla Wifi135, i considera la importància d'una bona connexió a Internet, la millora de la connectivitat i el fet de dotar d'infraestructures digitals a aquelles zones en les quals avui dia encara es troben amb serioses dificultats per a accedir a Internet.

La comunitat de participació considera que és necessari oferir un bon servei en matèria de comunicacions en l'entorn rural perquè empreses i particulars puguen vertebrar el territori i crear oportunitats.

IIª SESSIÓ DEL CONSELL PROVINCIAL DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Avui dimarts, 11 de desembre, se celebra la IIª sessió del Consell Provincial de Governança Participativa de la Diputació de Castelló, del que formen part els representants dels cinc grups polítics amb representació en el ple de la corporació provincial; representants de la Cimera d'Alcaldes; de les federacions provincials d'associacions de veïns, entitats ciutadanes i associació de dones.
La reunió tindrà lloc en el saló de plens de la Diputació, baix la presidència del seu titular, Vicent Sales Mateu.
En l'ordre del dia de la sessió està previst que s'informe del resultat dels dos processos participatius que ha iniciat la corporació provincial, relacionats amb l'aprofitament de sinergies entre l'esport de la bicicleta tot terreny i de ruta amb el turisme gastronòmic. El segon dels processos té a veure amb l'adopció de mesures que duu a terme la diputació castellonenca per a frenar el procés de despoblament que pateixen algunes comarques de l'interior de la província.

Palau Provincial

COMUNITAT DE PARTICIPACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU: Pla contra el Despoblacment.

Agents de desenvolupament local, emprenedors, tècnics de la diputació de Castelló i de noves tecnologies al costat de representants de Grups d'Acció Local i de la societat civil van participar en el procés participatiu per a contrarestar els efectes de la regressió demogràfica, i en concret per a frenar el fenomen de la despoblació en els municipis de l'interior de Castelló en la sessió celebrada el dimecres, 31 d'octubre en la localitat d'Albocàsser.

La sessió va girar entorn de la necessitat de dotar d'infraestructures de comunicació que permeta disposar de xarxes d'alta velocitat i qualitat en Internet en el mitjà rural, perquè usuaris particulars i les empreses puguen disposar de connexió amb banda ampla. Fruit del debat i l'anàlisi en aquesta àrea de treball es van aportar propostes que marcaran un punt de partida per a l'adopció d'una estratègia contra la despoblació i la inclusió d'aquest greu problema en l'agenda política provincial.

En eixa reunió, la Comunitat de Participació va valorar molt positivament el pla wifi135 engegat per la Diputació de Castelló, no obstant això, els assistents van posar en relleu que malgrat tot existeixen desavantatges entre la població del litoral amb aquelles que resideixen i treballen en entorns rurals. I es va acordar posar els mitjans necessaris en les zones d'interior perquè l'oferta s'ajuste a les necessitats expressades per una demanda real. I és que la Comunitat de Participació entén que l'accés a Internet i la creació d'infraestructures en matèria de comunicacions és un element principal per a desenvolupar accions destinades a combatre la despoblació, creant oportunitats i fent-ho en igualtat de condicions.

https://participacion.dipcas.es/wp-content/uploads/sites/37/2018/11/Acta-Ctat.-Participaci%C3%B3-Despoblaci%C3%B3.-311018.pdf

Foto 1

Participants en la sessió


Foto 2

Membres de la Comunitat

de Participació

Foto 3

Agents de Desenvolupament

Local (ADL)


COMUNITAT DE PARTICIPACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU: Ciclisme i Rutes Turístiques i Gastronòmiques.

El passat 19 de juliol es va constituir la Comunitat de Participació del procés participatiu titulat: Ciclisme i Rutes Turístiques i Gastronòmiques, engegat per la Diputació Provincial de Castelló. La Comunitat de Participació està integrada per actors rellevants i coneixedors de la matèria, seran els qui es debatran i aportaran suggeriments perquè siguen preses en consideració en el marc de les polítiques públiques sobre les quals es prendran decisions.


La Comunitat de Participació és el màxim òrgan del procés de participació i és on es decideixen a proposta del Grup Impulsor, aquells aspectes clau d'aquest.

https://participacion.dipcas.es/es/grupos-impulsores/ciclismo-y-turismo-sostenible/

Comunitat de Participació
LA DIPUTACIÓ CONSTITUEIX EL CONSELL DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

12 de juny de 2018. La Diputació de Castelló avança en la seua aposta per la participació ciutadana i la transparència amb la constitució del Consell de Governança Participativa. En aquesta primera sessió constitutiva s'ha portat a acord dues propostes sobre l'impuls de dos processos participatius de la Diputació: actuacions contra la despoblació i l'impuls del ciclisme en conjunció amb el turisme sostenible en la província de Castelló. Cal assenyalar que el Consell de Governança Participativa de la Diputació ho conformen 19 persones entre la presidència, els diferents grups polítics de la Diputació, representants de la Cimera d'Alcaldes de la província, federacions veïnals, entitats ciutadanes, associacions i associacions de dones.

Estratègia Provincial de Governança Participativa

El ple de la Diputació Provincial de Castelló celebrat el dimarts 19 de desembre de 2017 va aprovar l'Estratègia Provincial de Governança Participativa per a facilitar la participació ciutadana en la gestió política de la institució. En eixa Estratègia s'arrepleguen les eines i la informació necessària per a fer-la efectiva.

La finalitat última del document és que la ciutadania en general -organitzada i a nivell individual-, dispose dels mitjans i les oportunitats per a poder expressar-se i participar en condicions d'igualtat en els assumptes públics.

La consulta del document complet es pot realitzar a través de l'enllaç que apareix més a baix.

Què és l'Estratègia Provincial de Governança Participativa?

L'Estratègia Provincial de Governança Participativa és l'instrument fonamental de la Diputació Provincial de Castelló per a integrar l'aportació de la societat civil en les seues polítiques públiques.

És un projecte fortament arrelat en la innovació pública, ja que reformula les institucions, l'ús de la tecnologia i el marc legal d'un govern intermedi, tradicionalment bolcat en els serveis als Ajuntaments de la seua província, per a donar a la seua labor una visió i una legitimitat ciutadana.

L'Estratègia assumeix, a més, una connexió evident entre participació ciutadana i bon govern, a causa que unes polítiques que compten amb l'aportació dels interessats poden atendre millor les demandes col·lectives i ajudar a les institucions democràtiques i representatives a conéixer i resoldre millor els problemes públics.

EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES A EUROPA EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En aquest enllaç es mostren alguns exemples de bones pràctiques realitzades per governs i ciutadans per a la transformació i millora dels serveis públics.