Logo de la Diputació de Castelló

Governança Participativa

COMUNITAT DE PARTICIPACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU: Pla contra el Despoblacment.

Agents de desenvolupament local, emprenedors, tècnics de la diputació de Castelló i de noves tecnologies al costat de representants de Grups d'Acció Local i de la societat civil van participar en el procés participatiu per a contrarestar els efectes de la regressió demogràfica, i en concret per a frenar el fenomen de la despoblació en els municipis de l'interior de Castelló en la sessió celebrada el dimecres, 31 d'octubre en la localitat d'Albocàsser.

La sessió va girar entorn de la necessitat de dotar d'infraestructures de comunicació que permeta disposar de xarxes d'alta velocitat i qualitat en Internet en el mitjà rural, perquè usuaris particulars i les empreses puguen disposar de connexió amb banda ampla. Fruit del debat i l'anàlisi en aquesta àrea de treball es van aportar propostes que marcaran un punt de partida per a l'adopció d'una estratègia contra la despoblació i la inclusió d'aquest greu problema en l'agenda política provincial.

En eixa reunió, la Comunitat de Participació va valorar molt positivament el pla wifi135 engegat per la Diputació de Castelló, no obstant això, els assistents van posar en relleu que malgrat tot existeixen desavantatges entre la població del litoral amb aquelles que resideixen i treballen en entorns rurals. I es va acordar posar els mitjans necessaris en les zones d'interior perquè l'oferta s'ajuste a les necessitats expressades per una demanda real. I és que la Comunitat de Participació entén que l'accés a Internet i la creació d'infraestructures en matèria de comunicacions és un element principal per a desenvolupar accions destinades a combatre la despoblació, creant oportunitats i fent-ho en igualtat de condicions.

https://participacion.dipcas.es/wp-content/uploads/sites/37/2018/11/Acta-Ctat.-Participaci%C3%B3-Despoblaci%C3%B3.-311018.pdf

Foto 1

Participants en la sessió


Foto 2

Membres de la Comunitat

de Participació

Foto 3

Agents de Desenvolupament

Local (ADL)


COMUNITAT DE PARTICIPACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU: Ciclisme i Rutes Turístiques i Gastronòmiques.

El passat 19 de juliol es va constituir la Comunitat de Participació del procés participatiu titulat: Ciclisme i Rutes Turístiques i Gastronòmiques, engegat per la Diputació Provincial de Castelló. La Comunitat de Participació està integrada per actors rellevants i coneixedors de la matèria, seran els qui es debatran i aportaran suggeriments perquè siguen preses en consideració en el marc de les polítiques públiques sobre les quals es prendran decisions.


La Comunitat de Participació és el màxim òrgan del procés de participació i és on es decideixen a proposta del Grup Impulsor, aquells aspectes clau d'aquest.

https://participacion.dipcas.es/es/grupos-impulsores/ciclismo-y-turismo-sostenible/

Comunitat de Participació
LA DIPUTACIÓ CONSTITUEIX EL CONSELL DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

12 de juny de 2018. La Diputació de Castelló avança en la seua aposta per la participació ciutadana i la transparència amb la constitució del Consell de Governança Participativa. En aquesta primera sessió constitutiva s'ha portat a acord dues propostes sobre l'impuls de dos processos participatius de la Diputació: actuacions contra la despoblació i l'impuls del ciclisme en conjunció amb el turisme sostenible en la província de Castelló. Cal assenyalar que el Consell de Governança Participativa de la Diputació ho conformen 19 persones entre la presidència, els diferents grups polítics de la Diputació, representants de la Cimera d'Alcaldes de la província, federacions veïnals, entitats ciutadanes, associacions i associacions de dones.

Estratègia Provincial de Governança Participativa

El ple de la Diputació Provincial de Castelló celebrat el dimarts 19 de desembre de 2017 va aprovar l'Estratègia Provincial de Governança Participativa per a facilitar la participació ciutadana en la gestió política de la institució. En eixa Estratègia s'arrepleguen les eines i la informació necessària per a fer-la efectiva.

La finalitat última del document és que la ciutadania en general -organitzada i a nivell individual-, dispose dels mitjans i les oportunitats per a poder expressar-se i participar en condicions d'igualtat en els assumptes públics.

La consulta del document complet es pot realitzar a través de l'enllaç que apareix més a baix.

Què és l'Estratègia Provincial de Governança Participativa?

L'Estratègia Provincial de Governança Participativa és l'instrument fonamental de la Diputació Provincial de Castelló per a integrar l'aportació de la societat civil en les seues polítiques públiques.

És un projecte fortament arrelat en la innovació pública, ja que reformula les institucions, l'ús de la tecnologia i el marc legal d'un govern intermedi, tradicionalment bolcat en els serveis als Ajuntaments de la seua província, per a donar a la seua labor una visió i una legitimitat ciutadana.

L'Estratègia assumeix, a més, una connexió evident entre participació ciutadana i bon govern, a causa que unes polítiques que compten amb l'aportació dels interessats poden atendre millor les demandes col·lectives i ajudar a les institucions democràtiques i representatives a conéixer i resoldre millor els problemes públics.

EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES A EUROPA EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En aquest enllaç es mostren alguns exemples de bones pràctiques realitzades per governs i ciutadans per a la transformació i millora dels serveis públics.