Escola Taurina

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

L'Escola

La província de Castelló ha tingut sempre un fort arrelament a la tradició taurina. Els “bous al carrer” passen per ser tota una senya d’identitat dels nostres pobles i la nostra cultura. El creixent nombre d’aquestos espectacles, ha convertit la nostra província en la que ofereix un nombre més gran d’actes taurins de tota Espanya.
El món de la tauromàquia també ocupa un lloc destacat en les celebracions festeres dels pobles. Les places i toreros castellonencs han escrit pàgines inesborrables en la història de les nostres terres.
Fruit d’aquesta passió pel bou, en 1997, va nàixer l’Escola Taurina de Castelló amb l’objectiu de formar joves aspirants al noble art del toreig. En ella reben l’educació cultural i taurina necessària per a fer front a la multitud de vicissituds que ofereix la vida i el bou.
Per l’Escola Taurina de Castelló han passat més de 200 alumnes que han gaudit d’oportunitats en les diverses festes que ha organitzat. La major satisfacció ha estat veure com cinc d’ells han aconseguit accedir a l’escalafó superior: Paco Ramos, Abel Valls, Diego Lleonart, Vicente Prades i Alejandro Rodríguez.

La formació d’aficionats pràctics és una altra de les activitats destacades de l’Escola Taurina de Castelló.

Recentment s’ha creat el Servei de Retalladors. Un servei que té destacats professionals de la faceta “retalladors de bous”, els quals es posen al servei dels més joves per a transmetre’ls tots els seus coneixements i experiències a nivell teòric i pràctic. A més, els acompanyaran i aconsellaran en les seues primeres experiències davant la cara del bou, perquè puguen adquirir un millor coneixement dels terrenys i de les reaccions de l’animal. Tot això en pro d’aconseguir més seguretat dels retalladors i, per tant, de l’espectacle.


Consell Plenari

Consell Plenari de l’Escola Taurina. Corporació 2023/2027

PRESIDENT: 

 • Dª. MARTA BARRACHINA MATEU , Presidenta de l'Excma. Diputación.

VICEPRESIDENTS:  

 • D. DAVID VICENTE SEGARRA (PP), diputat delegat de l'Escola Taurina.
 • D. JUAN VICENTE PUCHOL, President Provincial d'Asociacion Taurines.

VOCALS DIPUTATS TRIATS PEL PLE:

 • D. JOAQUÍN LLOPIS CASALS (PP)
 • D. JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ (PSOE)
 • D. LUCIANO FERRER PONS (VOX)

VOCALS:

 • D. RAMÓN JIMENEZ MARCO, del Club Taurí Castelló, representant clubs Taurins i penyes.
 • D. JORGE CASALS SAN JUAN, representant de mitjans de comunicació especialitzats.
 • D. MANUEL PONS GIL, vocal de lliure designació.
 • D. JOSE RAMÓN AGUILAR ROYO, propietat plaça de bous, vocal de lliure designació.

SECRETARI:

 • D. MANUEL PESUDO ESTEVE, Secretari General de l'Excma. Diputació.

INTERVENTORA:

 • D. MANUEL PONS REBOLLO, Interventor  de l'Excma. Diputació.


Consells per a participar en els bous amb seguretat

 • Es requereix tindre complida l’edat reglamentària (16 anys).
 • Estar en un estat físic òptim.
 • No haver consumit alcohol ni drogues.
 • Retirar de l’arena aquella persona que presente símptomes d’haver-hi consumit alcohol o drogues.
 • Escoltar el consell de les persones expertes.
 • Respectar les directrius marcades per les persones responsables de l’espectacle taurí.
 • Triat una vestimenta còmoda i senzilla.
 • Respectar al màxim el bou.
 • Assegurar-se que l’espectacle té la corresponent   autorització i serveis sanitaris.
 • Tindre molta seguretat en el risc que assumirem; és la nostra pròpia vida la que està en joc.
 • Confirmar el bon estat del recinte i de les barreres.


Activitats

Escola Taurina

Formació: preparació física i classes pràctiques de toreig de saló.
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Plaça de Bous de Castelló

Fitxa d'inscripció

Autorització publicació imatges MAJORS 14 ANYS alumnes Escola Taurina

Autorització publicació imatges MENORS 14 ANYS alumnes Escola Taurina


Aficionats Pràctics

Formació: classes pràctiques de toreig de saló per a aficionats pràctics.
Dies: divendres
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Plaça de Bous de Castelló


Servei de Retalladors

Formació: classes didàctiques i pràctiques retalls de “bous al carrer”.
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Plaça de Bous de Castelló

Sol·licitud Genèrica