Reutilització d'aplicacions

Reutilització d'actius i aplicacions en la Diputació de Castelló

La Unió Europea inclou la reutilització, associada a la pràctica de compartir i col·laborar, en diversos actes i documents comunitaris al llarg del temps. Un dels fruits més rellevants d'este llarg camí va ser el desenrotllament de la llicència EUPL, utilitzada com a condició de la posada a disposició d'aplicacions entre Administracions públiques Europees des de fa ja més de 10 anys. 

La reutilització d'aplicacions oferix, a més, un potencial de millora d'eficàcia i eficiència, al mateix temps que fomenta una economia basada en el coneixement, la participació, la innovació. Així mateix, afavorix la competitivitat al contribuir al desenrotllament d'un ecosistema de les TIC en què poden cooperar el sector públic i el sector privat amb la vista posada en la millora dels servicis públics.És a dir, la reutilització té major calat que l'estrictament cenyit a l'estalvi de costos, perquè és també una expressió de l'obertura, la transparència, la participació i la col·laboració, nocions que configuren el concepte de govern obert. 

De la mateixa manera, la reutilització suposa una transformació efectiva del mode de treballar en l'Administració, comportant una ruptura de les sitges Administratives i el desenrotllament d'un nou marc de treball més enriquidor tant per a l'empleat públic com per a les unitats administratives.

La reutilització d'aplicacions prevista en la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Público

L'article 158 de la LRJSP (Transferència de tecnologia entre Administracions) establix que les Administracions Públiques mantindran directoris actualitzats d'aplicacions per al seu lliure reutilització, de conformitat amb el que disposa l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Estos directoris, continua la Llei, hauran de ser plenament interoperables amb el directori general de l'Administració General, de manera que es garantisca la seua compatibilitat informàtica i interconnexió. És per ello, que la Diputació de Castelló, sobre la base de la seua estratègia provincial de dades oberts, ha previst posar a disposició de tots els reutilizadores que puguen estar interessats, un conjunt d'aplicacions creades específicament per esta, de forma gratuïta i totalment lliure de llicències, que podran ser descarregades directament açí:


Contratación

Aplicació per a la generació dels documents de l'expedient de contractació i per al control de tots les seues dades

Descàrrega


Restaura Contraseña AD

Aplicació per a restaurar el password d'Active Directory prèvia autenticació per mitjà de certificat digital

Descàrrega


Dred d'accés

Aplicació per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública

Accedir      Descàrrega


teleayuda

Aplicació de gestió de Teleayuda domiciliària i tramitació de la documentació associada.

Descàrrega