Administració Electrònica

Què és exactament l'Administració electrònica?

Doncs ja l'any 2003 la Comissió Europea va definir amb molt d'encert el concepte d'Administració electrònica com "la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació TIC a les administracions públiques, associada a canvis en l'organització i noves aptituds del personal. El objectiu és millorar els serveis públics, reforçar els processos democràtics i recolzar les polítiques públiques ".