Portal del Proveïdor

Com a continuació a la implantació de l'Administració electrònica en la majoria de les facetes de la gestió pública que aquesta Diputació desenvolupa, us presentem la nova web del Portal del Proveïdor, on podreu trobar informació puntual en relació amb les qüestions següents, entre altres:

  • Accés a factures i pagaments
  • Consulta de fiances i avals
  • Obtenció de certificats d'operacions superiors a 3.005,06 €, certificat de retencions d'IRPF i de factures per estat
  • Validar l'autenticitat i originalitat dels certificats obtinguts a través del CSV (codi segur de verificació)

Per a accedir al mencionat Portal (que trobareu en la url https://proveedores.dipcas.es) haureu d'accedir amb certificat de ciutadania o de representació, segons siga el cas. 

Si no disposeu de certificat de ciutadania, estarem encantats d'expedir-ne un per a vosaltres des de la plataforma pública de Cl@ve en les nostres oficines d'assistència en matèria de registre, ubicades tant al Palau Provincial com a Noves Dependències, tots els dies de la setmana de 9:00 a 14:00h. Podeu consultar, així mateix, tota la informació d'aquestes ací: https://www.dipcas.es/va/registre-general.html 

Els certificats de representant poden obtindre's en qualsevol dels punts habilitats a l’efecte, com per exemple la Cambra de Comerç, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o l'AEAT, a més de moltes altres altres autoritats de certificació que podeu trobar ací: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/Autoridades-Certificacion.html