Recursos humans

Diputat delegat: Joaquín J. Llopis Casals

Recursos humanos

Cap de Servei de Recursos Humans: 
Mónica Marí Torán
Telèfon:
964 35 97 18
Correu electrónic:
mmari@dipcas.es

El Servei de Recursos Humans, compost per tres Seccions; Personal, Formació i Prevenció de Riscos Laborals té entre unes altres les següents competències:


  • Gestió de plans i ofertes d’ocupació.
  • Gestió dels procediments de selecció del personal, siga quin siga el règim jurídic a què es trobe sotmès.
  • Gestió dels procediments per a la provisió de llocs de treball.
  • Elaboració i gestió de borses de treball.
Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

En aquest apartat de Borses de treball trobarà tots els procediments selectius per a proveir la contractació de personal laboral o nomenament de personal interí en la Diputació Provincial i organismes autònoms.

En aquest apartat d'Accessos Selectius trobarà tots els procediments selectius per a la provisió en propietat de places incloses en la plantilla de la Diputació Provincial i Organismes Autònoms.

Relació Llocs de treball Excma. Diputació de Castelló.