Factura Electrònica

COM PRESENTAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA:

1.- Obtindre un certificat electrònic de l' empresa 

Si l'emissor de la factura és una persona física el certificat pot obtindre's en la Diputació Provincial de Castelló, en el Registre General, aportant el DNI, o en altres organismes habilitats per a la seua expedició.

Si l'emissor de la factura és una persona jurídica el certificat pot obtindre's en l'Agència de Tecnologia i Certificació electrònica, a través de l'enllaç següent:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3008

o a través dels prestadors de servicis electrònics de confiança qualificats que poden trobar en el següent enllaç: 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/Inicio.aspx

2.- Configurar el certificat electrònic en l'ordinador

3- Descarregar l'aplicació gratuïta que oferix el Ministeri d'Hisenda​: Facturae (http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx). Podrà descarregar-se l'aplicació des de la pestanya Format Facturae > Descarregar l'aplicació"

Si té problemes en la descàrrega pot descarregar-ho des d'ací: enllaç descarrega

4- Una vegada instal·lat, podrà generar la factura omplint els camps corresponents. Al crear el receptor, en este cas la Diputació de Castelló, li demanarà un codi per a l'òrgan gestor, la unitat tramitadora i l'oficina comptable. Són els siguientes: 

      OG - L02000012 – DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
      UT -  L02000012 – DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
      OC - L02000012 – DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

5- Una vegada omplits tots els camps necessaris (concepte de facturació, import, compte banc, etc.) pot:      

a) guardar esta factura com a esborrany per a rectificar-la o enviar-la en un altre moment o,       

b) pot firmar-la i automàticament es guardarà, dins del mateix programa, en factures emeses.

6- Una vegada firmada, ha de guardar la factura en el seu ordinador. Molt important guardar-la amb el format .xsig​

7- Finalment, ha d'entrar en FACE (https://face.gob.es/#/es) i des de "enviar factura"; haurà d'indicar el seu correu electrònic, pujar la factura que ha guardat i un document adjunt si ho desitja. Si la factura s'ha enviat correctament rebrà un correu informant-li.

Per a poder enviar les factures a través de FACE és necessari instal·lar el programa AUTOFIRMA. 

Es pot descarregar en el següent enllaç: "https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html​"


PAS A PAS EN LA ELABORACIÓ D' UNA FACTURA ELECTRÒNICA:

Com facturar electrònicament a la Diputació de Castelló


CODIS:


Els codis dels òrgans competents en la tramitació de la factura així com de l'òrgan que té atribuïda la funció de comptabilitat són:

Per a la Diputació Provincial de Castelló:

Nom       CodiÒrgan
OFICINA CONTABLE (OC):         L02000012            Diputación Provincial de Castellón
ÒRGAN GESTOR (OG):       L02000012            

Diputación Provincial de Castellón

UNITAT TRAMITADORA (UT):       L02000012            

INTERVENCIÓN-FACTURAS


Per el O.A.L. Patronat Provincial de Turisme Castelló Costa Azahar:

Nom       CodiÒrgan
OFICINA CONTABLE (OC):         LA0005973           O.A.L. Patronat Provincial de Turisme Castelló Costa Azahar
ÒRGAN GESTOR (OG):       LA0005973            

O.A.L. Patronat Provincial de Turisme Castelló Costa Azahar

UNITAT TRAMITADORA (UT):       LA0005973            O.A.L. Patronat Provincial de Turisme Castelló Costa Azahar


Per el O.A.L. Escola Taurina:

Nom       CodiÒrgan
OFICINA CONTABLE (OC):         LA0006005           O.A.L. Escola Taurina
ÒRGAN GESTOR (OG):       LA0006005            

O.A.L. Escola Taurina

UNITAT TRAMITADORA (UT):       LA0006005            O.A.L.Escola Taurina


CONTACTE:

CORREU:

 facturaelectronica@dipcas.es


TELEFONS:

964 35 96 52 (Servei de Administració e Innovació Pública)

964 35 95 06 (Servei de Gestió Presupuestaria)