Contractació

ACORDS MARC DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ

VIGENTS

Serveis Postals
Subministrament energia elèctrica
Servei aparells elevadors

EN TRÀMIT

Servei de telefonia per als municipis de la província

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

El Servei de Contractació i Central de Compres comprèn els negociats següents:

HISENDA

- Tramita les factures i certificacions derivades dels expedients de contractació fins a decretar el reconeixement de l’obligació.

- Convoca i gestiona la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes.

CONTRACTACIÓ

- Gestiona els expedients de contractació. Aquesta activitat comprèn, entre altres:

  • Elaboració de plecs,
  • Tramitació de les ofertes i de les meses de contractació,
  • Redacció de contractes,
  • Tramitació de pròrrogues i altres incidències,
  • Resolució i devolució de garanties.

CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

- Dirigida a tots els municipis de la província.
- Realitza acords marc amb distints proveïdors.
- L’objectiu d’aquesta centralització és aconseguir una major eficàcia en l’activitat contractual dels ens públics:

  • Agilitza i simplifica la tramitació administrativa,
  • Poden obtindre’s unes condicions econòmiques més avantatjoses.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

- Gestiona la publicació d’anuncis en el B.O.P.
- Emet les corresponents factures i gestiona la liquidació de les corresponents taxes.

Diputat delegat

María de los Ángeles Pallarés Cifre

Cap del Servei
Mª. Pilar Batet Jiménez.
E-mail: mpbatet@dipcas.es

Altre personal
Central de contractació
Web: centraldecontratacion.dipcas.es
Fax: 964359748
Ana Serrano Blanch
Telèfon: 964359537
E-mail: centralcontratacion@dipcas.es

Hisenda y Contractació

E-mail: contratacion@dipcas.es

Mari Carmen Esbri Ripollés
Telèfon: 964359717
E-mail: mcesbri@dipcas.es

Viviana Causanilles Bondí
Telèfon: 964359598
E-mail: vcausanilles@dipcas.es

B.O.P
Web: bop.dipcas.es
Fax: 964359654
Cristóbal Marco Solsona
Telèfon: 964359716
E-mail: cmarco@dipcas.es

Carmen Lidya Blasco Badenes
Teléfono: 964359734
E-mail: lydiablasco@dipcas.es


Guia de contractació pública per a PYMES i MICROPYMES

Guía de Contratación