Totes les oficines d’atenció presencial de la Diputació de Castelló romandran temporalment tancades degut a l'estat d'alarma declarat mitjançant el RD 463/2020
Logo de la Diputació de Castelló

Contractació

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

El Servei de Contractació i Central de Compres comprèn els negociats següents:

HISENDA

- Tramita les factures i certificacions derivades dels expedients de contractació fins a decretar el reconeixement de l’obligació.

- Convoca i gestiona la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes.

CONTRACTACIÓ

- Gestiona els expedients de contractació. Aquesta activitat comprèn, entre altres:

  • Elaboració de plecs,
  • Tramitació de les ofertes i de les meses de contractació,
  • Redacció de contractes,
  • Tramitació de pròrrogues i altres incidències,
  • Resolució i devolució de garanties.

CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

- Dirigida a tots els municipis de la província.
- Realitza acords marc amb distints proveïdors.
- L’objectiu d’aquesta centralització és aconseguir una major eficàcia en l’activitat contractual dels ens públics:

  • Agilitza i simplifica la tramitació administrativa,
  • Poden obtindre’s unes condicions econòmiques més avantatjoses.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

- Gestiona la publicació d’anuncis en el B.O.P.
- Emet les corresponents factures i gestiona la liquidació de les corresponents taxes.

Diputat delegat

Ximo Huguet Lecha

Cap del Servei
Mª. Pilar Batet Jiménez.
E-mail: mpbatet@dipcas.es

Altre personal
Central de contractació
Web: centraldecontratacion.dipcas.es
Fax: 964359748
Ana Serrano Blanch
Telèfon: 964359537
E-mail: centralcontratacion@dipcas.es

Hisenda y Contractació
Carmen Falcó Alcón
Telèfon: 964359720
E-mail: cfalco@dipcas.es

Mari Carmen Esbri Ripollés
Telèfon: 964359717
E-mail: mcesbri@dipcas.es

Viviana Causanilles Bondí
Telèfon: 964359598
E-mail: vcausanilles@dipcas.es

B.O.P
Web: bop.dipcas.es
Fax: 964359654
Cristóbal Marco Solsona
Telèfon: 964359716
E-mail: cmarco@dipcas.es

Carmen Lidya Blasco Badenes
Teléfono: 964359734
E-mail: lydiablasco@dipcas.es


Guia de contractació pública per a PYMES i MICROPYMES

Guía de Contratación