Logo de la Diputació de Castelló

Castelló Sénior

ES POSPOSA LA NOVA TEMPORADA 2022-2023

Es posposa el termini d'inscripció del programa Castelló Sènior 2022-2023

Les sol·licituds es formularan ÚNICAMENT a través de mitjans electrònics o a través el seu enviament per correu postal.
NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS DE MANERA PRESENCIAL EN CAP DE LES OFICINES DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.NOVETAT

Aquesta nova temporada 2022-2023 s'assignaran les places per sorteig el que no influeix la data de presentació de les sol·licituds.

Qué es Castelló Senior

El Programa de Vacances per a Majors “Castelló Sènior” té per objecte subvencionar parcialment les persones majors residents a la província de Castelló el cost de paquets vacacionals en els exercicis 2022 i 2023, amb activitats dissenyades per al desenvolupament personal i la possibilitat de conéixer diferents recursos turístics de la província de Castelló.  

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

Programa de Vacances en la Costa de Castelló:

Estada durant 6 dies/5 nits en hotels ubicats a poblacions costaneres de la província de Castelló, amb entrada diumenge i eixida divendres, en règim de pensió completa. Inclourà un mínim de 2 excursions de mig dia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló” es desenvoluparan del 19 de septembre al 17 de decembre de 2021, y del 16 de gener al 10 de juny de 2022 ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE VACANCES A LA COSTA DE CASTELLÓ 2022-2023


Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural:

Estada durant 3 dies/2 nits en hotels ubicats a municipis de l'interior de la província de Castelló, en dies laborables, amb visites a diferents municipis i recursos turístics on es realitzaran els esmorzars.


Els torns vacacionals per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es desenvoluparan del 15 de septembre al 15 de decembre de 2022 y del 12 de gener al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I NATURAL 2022-2023


Estada en Balnearis:

Estada durant 8 dies/7 nits en hotels ubicats a la província de Castelló en el mateix municipi que el balneari de destinació, amb entrada dissabte i eixida el dissabte següent, en règim de pensió completa, tres tractaments diaris mínims en balnearis d'aigües mineromedicinals de la província de Castelló, un mínim d'1 excursió de migdia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló, i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló.


Els torns vacacionals per a les “Estades en balnearis” es desenvoluparan del 18 de septiembre al 18 de decembre de 2022 y del y del 15 de gener al al 16 de juliol de 2023, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE BALNEARIS 2022-2023


PREU DE LES PLACES

El Patronat Provincial de Turisme de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló contribuirà a finançar part del cost dels viatges a través de subvencions “en espècie”, sent a càrrec de les persones beneficiàries els següents imports, segons el programa seleccionat: 

 •  80 € (IVA inclòs) per plaça per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló”.  Tot inclòs.

 •  50 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural”. Tot inclòs

 •  125 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Estades en balnearis. 

Podran sol·licitar plaça en el programa de vacances per a majors , les persones que complisquen els següents requisits:

 1.  Presentar la sol·licitud dins del termini establit.
 2.  Persones majors de 55 anys pensionistes del Sistema de Seguretat Social o classes passives, pel concepte de jubilació, viduïtat o d'altres pensions, a data 31 de desembre de l'any 2021.
 3.  Estar empadronats en algun dels municipis de la província de Castelló, amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.
 4.  Poder valdre's per si mateixos; no patir malaltia infectocontagiosa i no patir trastorns mentals o alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència.
 5.  Els cònjuges de les persones sol·licitants que complisquen els requisits 3 i 4 anteriorment indicats.
 6.  També podran ser beneficiaris del programa un fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel, i l'atenció requerida en l'estada puga ser dispensada pels pares o tutors al càrrec dels quals viatja.
 7.  No haver sigut beneficiari del Programa “Vacances Socials per a persones majors de la Comunitat Valenciana” en el període 2022-2023.
 8.  Haver sigut acreditat pel Patronat Provincial de Turisme com a beneficiari d'aquest programa, segons les presents bases reguladores.
 9.  Efectuar el pagament del preu establit.
Tancat termini de sol·licituds

Les sol·licituds es formularan ÚNICAMENT a través de mitjans electrònics o a través el seu enviament per correu postal. NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS DE MANERA PRESENCIAL EN CAP DE LES OFICINES DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

FORMAT ELECTRÒNIC
A través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, i mitjançant accés amb certificat digital de la persona sol·licitant, es podrà omplir la sol·licitud i realitzar la seua presentació en Registre per mitjans telemàtics.

En cas d'actuar mitjançant un representant, es podrà realitzar la presentació telemàtica amb el Certificat digital del representant;  en aquest cas serà necessari fer constar aquesta circumstància triant l'opció corresponent a l'inici del formulari electrònic, incloent les dades de l'interessat al que representa en els camps habilitats a tal efecte.

A la dita sol.licitud electrònica s'haurà d'anexar el document que acredite la representació, en el seu cas, així com la sol.licitud/declaració responsable degudament firmada per l'interessat en l'apartat "documents adicionals"

CORREU POSTAL

Els impresos de sol·licitud es podran descarregar en la pàgina web www.dipcas.es. Una vegada omplida i firmada la sol·licitud s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell amb la data de presentació en la mateixa sol·licitud. Iran dirigides a la direcció següent:

      PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CASTELLÓN
      Avda. Vall d’Uixó, 25
      12004 CASTELLÓ


MÉS INFORMACIÓ
PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ
    • Telèfon de contacte: 964 359 883.
    • Correu electrònic: turismodecastellon@dipcas.es 
    • Horari d'atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
    • En pàgina web de la Diputació, www.dipcas.es