La Diputació Provincial de Castelló posa en marxa el servei de cita prèvia per a diversos tràmits.
Logo de la Diputació de Castelló

Castellon Sénior

AVÍS IMPORTANT:

PER A LA DEVOLUCIÓ DE LES RESERVES DELS VIATGES QUE HAN SIGUT SUSPESOS, HAURAN DE POSAR-SE EN CONTACTE AMB L'AGÈNCIA DE VIATGES

Qué es Castelló Senior

El Programa de Vacances per a Majors “Castelló Sènior” té per objecte subvencionar parcialment les persones majors residents a la província de Castelló el cost de paquets vacacionals en els exercicis 2020 i 2021, amb activitats dissenyades per al desenvolupament personal i la possibilitat de conéixer diferents recursos turístics de la província de Castelló.  

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

BASES REGULADORES PER LES QUÈ ES REGEIX LA CONCESSIÓ DE PLACES PER AL PROGRAMA DE VACANCES  “CASTELLÓ SENIOR” TEMPORADA 2020/2021.


Programa de Vacacions en la Costa de Castelló:

Estada durant 6 dies/5 nits en hotels ubicats a poblacions costaneres de la província de Castelló, amb entrada  diumenge i eixida divendres, en règim de pensió completa. Inclourà un mínim de 2 excursions de mig dia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló” es desenvoluparan del 20 de setembre a l'11 de desembre de 2020 i del 10 de gener a l'11 de juny de 2021, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització. 

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE VACANCES A LA COSTA DE CASTELLÓ 2020-2021

Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural:

Estada durant 3 dies/2 nits en hotels ubicats a municipis de l'interior de la província de Castelló, en dies laborables, amb visites a  diferents municipis i recursos turístics on es realitzaran els esmorzars.


 Els torns vacacionals per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es desenrotllaran del 15 de setembre a l'11 de desembre de 2020, i de l'11 de gener al 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I NATURAL 2020-2021

Estancia en Balnearis:

Estada durant 8 dies/7 nits en hotels ubicats a la província de Castelló en el mateix municipi que el balneari de destinació, amb entrada dissabte i eixida el dissabte següent, en règim de pensió completa, tres tractaments diaris mínims en balnearis d'aigües mineromedicinals de la província de Castelló,  un mínim d'1 excursió de migdia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló, i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló. 


Els torns vacacionals per a les “Estades en balnearis” es desenvoluparan del 19 de setembre al 12 de desembre de 2020, i del 9 de gener al 10 de juliol de 2021, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització. 

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE BALNEARIS 2020-2021


PREU DE LES PLACES

El cost de les places és el següent: 

 •  176 € per plaça per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló”

 •  159,50 €  per plaça per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural”

 •  447,50 € per plaça per a les “Estades en balnearis”.

El Patronat Provincial de Turisme de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló contribuirà a finançar part del cost dels viatges a través de subvencions “en espècie”, sent a càrrec de les persones beneficiàries els següents imports, segons el programa seleccionat: 

 •  80 € (IVA inclòs) per plaça per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló”.  Tot inclòs.

 •  50 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural”. Tot inclòs

 •  125 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Estades en balnearis. 

Podran sol·licitar plaça en el programa les persones que complesquen els requisits següents:

 1. Presentar la sol·licitud dins del termini establit, del 15 al 30 d'abril de 2020.

 2. Tindre com a mínim 65 anys, a 31 de desembre de 2019.

 3. Persones majors de 55 anys pensionistes, a 31 de desembre de 2019.

 4. Estar empadronades a algun dels municipis de la província de Castelló, amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

 5. Poder valdre's per si mateixes, no patir malaltia infectocontagiosa i no patir trastorns mentals o alteracions del comportament que puguen dificultar la normal convivència.

 6. Els cònjuges de les persones sol·licitants que complesquen els requisits 4 i 5 anteriors.

 7. Un fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els/les seus/es pares/mares i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació.

 8. No haver estat beneficiària del Programa “Vacances Socials per a Persones Majors de la Comunitat Valenciana” en el període 2020-2021.

 9. Haver estat acreditada pel Patronat Provincial de Turisme com a beneficiària del programa

 10. Efectuar el pagament establit.

Atenció

TERMINI D'INSCRIPCIONS SUSPÉS TEMPORALMENT

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, LLOC I DOCUMENTACIÓ: 


S'haurà de presentar únicament el formulari de sol·licitud corresponent a la temporada 2020/2021, que serà facilitat en les oficines de Registre de la Diputació Provincial de Castelló o mitjançant la seua descàrrega en la pàgina web www.dipcas.es.
Per a la presentació de les sol·licituds es podrà triar si es comunica a través de mitjans electrònics o en format paper:
INSCRIPCIÓ EN FORMAT PAPER


Les sol·licituds, degudament omplides i firmades, s’adreçaran al PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ, i es podran presentar per les persones interessades, o per la que les represente, en les oficines de Registre de la Diputació de Castelló, o en qualsevol oficina de correus, si bé en aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga posar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. Tot això, sense perjudici d'allò que s'ha disposat en el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per correu ordinari hauran de remetre's, amb la data impresa en la sol·licitud, a:
Patronat Provincial de Turisme de Castelló
Av. de la Vall d'Uixó, 25
12004 - Castelló de la Plana
Així mateix podrà presentar-se en les oficines d'assistència a municipis:
    •         MORELLA, C/ Sant Julià, 52; 12300 Morella
    •         TRAIGUERA, C/ Ampla, 11; 12330 Traiguera
    •         BENASAL, P. En Balasc, 21; 12160 Benassal
    •         ONDA, P. Espanya, 20; 12200 Onda
    •         MONTANEJOS, P. Espanya, 15; 12448 Montanejos
    •         SEGORBE, Plaça Almodí, 1; 12400 SegorbeINSCRIPCIÓ EN FORMAT ELECTRÒNIC
A través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, https://turismedecastello.seuelectronica.es/dossier.0 , i mitjançant accés amb certificat digital de la persona sol·licitant, es podrà omplir la sol·licitud i realitzar la seua presentació en Registre per mitjans telemàtics.

MÉS INFORMACIÓ
PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ
    • Telèfon de contacte: 964 359 883.
    • Correu electrònic: turismedecastello@dipcas.es
    • Horari d'atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
    • En pàgina web de la Diputació, www.dipcas.es