Logo de la Diputació de Castelló

Castelló Sénior

NOU TERMINI D'INSCRIPCIONS:

ES MANTÉ OBERTA LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS A ESGOTAR LES PLACES OFERIDES. NOMÉS VIA TELEMÀTICA I PER CORREU POSTAL.

NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS DE MANERA PRESENCIAL EN CAP DE LES OFICINES DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

INICI VENDES VIATGES:

A partir del 6 de maig de 2021 s'iniciarà el període de vendes dels diferents programes de viatges.

En breu recibirán  les cartes amb les autoritzacions als domicilis /sede electrònica de les persones la sol·licitud de les quals haja sigut aprovada junt amb un llistat de les agències de viatge comercialitzadores del programa.  

Els viatges es realitzaran el mes de juny i la primera quinzena de juliol, sempre que les mesures contra l'actual pandèmia ho permeten.

Qué es Castelló Senior

El Programa de Vacances per a Majors “Castelló Sènior” té per objecte subvencionar parcialment les persones majors residents a la província de Castelló el cost de paquets vacacionals en els exercicis 2020 i 2021, amb activitats dissenyades per al desenvolupament personal i la possibilitat de conéixer diferents recursos turístics de la província de Castelló.  

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

BASES REGULADORES PER LES QUÈ ES REGEIX LA CONCESSIÓ DE PLACES PER AL PROGRAMA DE VACANCES  “CASTELLÓ SENIOR” TEMPORADA 2020/2021.


Programa de Vacacions en la Costa de Castelló:

Estada durant 6 dies/5 nits en hotels ubicats a poblacions costaneres de la província de Castelló, amb entrada  diumenge i eixida divendres, en règim de pensió completa. Inclourà un mínim de 2 excursions de mig dia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló” es desenvoluparan del 14 de març al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització. 

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE VACANCES A LA COSTA DE CASTELLÓ 2020-2021

Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural:

Estada durant 3 dies/2 nits en hotels ubicats a municipis de l'interior de la província de Castelló, en dies laborables, amb visites a  diferents municipis i recursos turístics on es realitzaran els esmorzars.


 Els torns vacacionals per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es desenrotllaran del 10 de març al 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I NATURAL 2020-2021

Estancia en Balnearis:

Estada durant 8 dies/7 nits en hotels ubicats a la província de Castelló en el mateix municipi que el balneari de destinació, amb entrada dissabte i eixida el dissabte següent, en règim de pensió completa, tres tractaments diaris mínims en balnearis d'aigües mineromedicinals de la província de Castelló,  un mínim d'1 excursió de migdia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló, i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló. 


Els torns vacacionals per a les “Estades en balnearis” es desenvoluparan del 13 de març al 10 de juliol de 2021, ambdós inclosos. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització. 

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE BALNEARIS 2020-2021


PREU DE LES PLACES

El Patronat Provincial de Turisme de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló contribuirà a finançar part del cost dels viatges a través de subvencions “en espècie”, sent a càrrec de les persones beneficiàries els següents imports, segons el programa seleccionat: 

 •  80 € (IVA inclòs) per plaça per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló”.  Tot inclòs.

 •  50 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural”. Tot inclòs

 •  125 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Estades en balnearis. 

Podran sol·licitar plaça en el programa les persones que complesquen els requisits següents:

 1. Presentar la sol·licitud dins del termini establit, del 15 al 30 d'octubre de 2020.

 2. Tindre com a mínim 65 anys, a 31 de desembre de 2019.

 3. Persones majors de 55 anys pensionistes, a 31 de desembre de 2019.

 4. Estar empadronades a algun dels municipis de la província de Castelló, amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

 5. Poder valdre's per si mateixes, no patir malaltia infectocontagiosa i no patir trastorns mentals o alteracions del comportament que puguen dificultar la normal convivència.

 6. Els cònjuges de les persones sol·licitants que complesquen els requisits 4 i 5 anteriors.

 7. Un fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els/les seus/es pares/mares i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació.

 8. No haver estat beneficiària del Programa “Vacances Socials per a Persones Majors de la Comunitat Valenciana” en el període 2020-2021.

 9. Haver estat acreditada pel Patronat Provincial de Turisme com a beneficiària del programa

 10. Efectuar el pagament establit.

Atenció

Les sol·licituds es formularan ÚNICAMENT a través de mitjans electrònics o a través el seu enviament per correu postal. NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS DE MANERA PRESENCIAL EN CAP DE LES OFICINES DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

FORMAT ELECTRÒNIC
A través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, i mitjançant accés amb certificat digital de la persona sol·licitant, es podrà omplir la sol·licitud i realitzar la seua presentació en Registre per mitjans telemàtics.

CORREU POSTAL

Els impresos de sol·licitud es podran descarregar en la pàgina web www.dipcas.es. Una vegada omplida i firmada la sol·licitud s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell amb la data de presentació en la mateixa sol·licitud. Iran dirigides a la direcció següent:

      PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CASTELLÓN
      Avda. Vall d’Uixó, 25
      12004 CASTELLÓ


MÉS INFORMACIÓ
PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ
    • Telèfon de contacte: 964 359 883.
    • Correu electrònic: turismedecastello@dipcas.es
    • Horari d'atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
    • En pàgina web de la Diputació, www.dipcas.es