Administració i Innovació pública

Diputada Delegada: María Tormo
Diputat Delegat: Sergio Toledo

consejo provincial de gobernanza participativa

Responsable administratiu:
Borja Colón de Carvajal Fibla
Telèfon:
964 35 99 52
Correu electrónic: 
bcolon@dipcas.es


Descripció

La funcions i continguts del Servei d'Administració i Innovació pública són, entre altres:

Registre - Assegurant la garantia de legalitat de la documentació que es registra d'entrada, incorporant els nous aplicatius de registre que permeten l'accés telemàtic de les persones administrades, i que així mateix suposa la porta d'entrada a la gestió i tramitació electrònica dels expedients administratius.

Accés electrònic a l'Administració (modernització) - Disposant les mesures i previsions necessàries per a incorporar l'administració electrònica en la tramitació administrativa, col·laborant amb la Secretaria General, i habilitant les mesures de seguretat suficients que garantesquen el compliment de la normativa sobre protecció de dades.

Informació - Disposant les actuacions necessàries per a canalitzar la informació administrativa a través dels mitjans propis que té aquesta administració. Règim Interior - Tramitant els expedients corporatius que deriven de la gestió interna d'aquesta Diputació, com aquells altres exògens al seu funcionament i que permeten desconcentrar la funció administrativa, per mitjà de la creació d'entitats o organismes afectes a les funcions i necessitats d'aquesta administració.

El cap del Servei d'Administració i Innovació pública exerceix, a més, les següents funcions dins de la Diputació:

- Responsable de l'Oficina de Transparència i Informació Pública

- Secretari de la Comissió de Transparència i Bon Govern

- Secretari del Consell Provincial de Participació Ciutadana

- Secretari de la Comissió d'Ètica Institucional

El Servei d'Administració i Innovació pública té una planificació, és l'anomenada Estratègia d'innovació i creació de valor públic.

estrategia


En representació de la Diputació de Castelló, el responsable del Servei d'Administració i Innovació pública forma part dels següents grups de treball a nivell nacional:

-Grup de Treball d'Accés a la Informació Pública de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana 

-Grup de Treball d'Avaluació de Polítiques Públiques de la Xarxa Interadministrativa de Qualitat dels Serveis

-Grup de Treball del Ministeri de Presidència i Administracions Territorials per al manteniment i actualització de l'Enquesta d'infraestructures de les entitats locals (EIEL) 

-Grup de Treball de la Comissió tècnica de Modernització, Participació Ciutadana i Qualitat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies  

-Grup de Treball de la Comissió tècnica de la Societat de la Informació i Noves Tecnologies de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Reconeixements i premis

Premi al Millor Pla de Innovació - CNIS 2017


L'Estratègia de Innovació i Creació de Valor Públic de la Diputació Provincial de Castelló resulta guanyadora en la categoria de Millor Pla de Innovació.

Finalistes al Premi de Millor Projecte en Transparència, Participació Ciutadana y Govern Obert - CNIS 2016


La Diputació de Castelló resulta finalista en la V edició del Congrés Nacional de Innovació i Serveis Públics pel seu Model de Gestió del Document Electrònic en la categoria de Premi al Millor Servei d'Administració Electrònica.

Premi Sapiens d'Administració Pública 2015


La Diputació de Castelló rep el Premi Sapiens d'Administració Pública per la seua trajectòria en la implantació del seu projecte d'Administració electrònica a nivell intern però també en relació amb el mateix per als 135 municipis de la província.

Finalista als Premis Pechakucha 2014


El projecte per la creació de la Xarxa de Serveis Innovadors Excel·lents de la Diputació de Castelló és seleccionat como un dels finalistes als Premis PechaKucha de les Jornades de Innovació de les Administracions públiques celebrades per l'Ajuntament de Málaga.