Accessibilitat

La Diputació de Castelló s'ha compromés a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web baix domini dipcas.es que continguen esta declaració.

Situació de compliment

Estos llocs web són plenament conformes amb el nivell d'accessibilitat Doble-A WCAG 2.0.

Contingut no accessible

 El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. càrrega desproporcionada
  No aplica.
 3. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  Podrien existir arxius ofimáticos en PDF o altres formats que no complisquen en la seua totalitat tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho complisquen.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23de maig de 2019

La declaració es fonamenta en la certificació duta a terme per part de l'Observatori d'accesibilitat, garantint el compliment del nivell d'accessibilitat Doble-A WCAG 2.0.

Última revisió de la declaració

23 de maig de 2019

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del següent mecanisme de comunicació.


Fecha última revisión: 23 de mayo de 2019
Resultados obtenidos con nivel de conformidad: AA