Logo de la Diputación de Castellón

Catàleg de Serveis

El present Catàleg de Serveis Municipals (CSM) es crea com a eina de suport als ajuntaments de la província de Castelló perquè coneguen el conjunt de serveis específics que la Diputació, d'acord amb la normativa vigent, posen a la seua disposició.

​Amb això, es vol contribuir a facilitar la informació i l'accés dels diferents serveis dirigits als ajuntaments, fixant amb major claredat les àrees i els compromisos d'assistència de la Diputació a aquests. 

Tota l'activitat prestacional que la Diputació realitza en favor dels ajuntaments pot enquadrar-se en alguna de les següents tres tipologies, que són expressió més significativa del conjunt de competències provincials que la Llei de Bases de Règim Local atribueix a les Diputacions. 

Tots els procediments recollits en el CSM hauran de ser tramitats electrònicament pels ajuntaments a través de la seu electrònica de la Diputació, devent aquests identificar correctament per a cada cas concret el servei que vulguen sol·licitar.