La Diputació de Castelló licita l'assistència tècnica per a la redacció de la documentació i direcció d'obres del PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua

La Diputació de Castelló licita l'assistència tècnica per a la redacció de la documentació i direcció d'obres del PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua
13 de Maig de 2024

Les actuacions contemplades en el projecte abastaran els municipis de menys de 20.000 habitants de la província, resultant beneficiats aproximadament 190.000 habitants.

La Diputació de Castelló ha iniciat la licitació el primer dels contractes derivats del PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua.

La Plataforma de Contractació de l'Estat ja ha publicat la licitació de l'assistència tècnica per a la redacció de la documentació necessària per a la licitació de les obres, direcció d'obra i execució i coordinació de seguretat i salut de les actuacions emmarcades dins del projecte “Digitalització del Cicle Urbà de l'Aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la província de Castelló.

Este projecte presentat per la Diputació de Castelló rebrà una ajuda de 5.553.590,55 euros, representant esta més d'un 80% del seu import total. Les actuacions contemplades en ell abastaran els municipis de menys de 20.000 habitants de la província, resultant beneficiats aproximadament 190.000 habitants.

El projecte, finançat per la Unió Europea - NextGeneration EU (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) i gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, forma part del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de Digitalització del Cicle de l'Aigua, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 22 de març de 2022, en el marc de la Component 5, Inversió 1 [«Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR)»] i Inversió 3 [«Transició digital en el sector de l'aigua (“Enforcement Digital Mediambiental”)»] del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, comprén actuacions per a la digitalització tant del proveïment d'aigua potable, com del sistema de sanejament i depuració. D'una banda, s'instal·laran equips de mesurament en llocs estratègics com, per exemple, captacions i abocaments al domini públic hidràulic.

D'altra banda, s'implementarà un sistema de telecomunicacions en cada municipi que centralitze les dades i els dirigisca a la plataforma SmartVillages de Diputació de Castelló (https://smartvillages.dipcas.es/es/) on siga possible el seu processament i gestió. El desplegament d'estes xarxes de comunicació permetrà en un futur el seu aprofitament per a altres servicis municipals, com la gestió de residus i d'enllumenat.

La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina ha posat en valor la importància d'estes ajudes del PERTE per a la digitalització del sector de l'aigua perquè “suposaran per a la província una millora en el coneixement dels usos de l'aigua per a aconseguir una major eficiència en la seua gestió i l'increment de la transparència, el compliment dels objectius ambientals establits en la planificació hidrològica i la generació d'ús d'alta qualificació tècnica i d'oportunitats de negoci”.

“Des de la Diputació de Castelló considerem el PERTE com una gran oportunitat per a millorar la gestió de la totalitat del cicle de l'aigua d'ús urbà i ajudar als municipis de la província de menys de 20.000 habitants a complir amb la normativa actual i futura, adaptant-se al nou escenari de canvi climàtic”, ha afegit la presidenta del Govern Provincial.

L'objecte del contracte és l'assistència tècnica per a la redacció dels projectes constructius, que serviran de base per a licitar les obres, i direcció d'obra, direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut d'estes, sent l'àmbit d'actuació, 126 municipis menors de 20.000 habitants de la província. Això suposa un gran nombre de municipis on s'actua i amb dispersió geogràfica, estant a més limitat pel Pla de Recuperació Transformació i Resiliència el termini temporal per a la finalització dels treballs, per la qual cosa es contempla la divisió en tres lots, dos per a les actuacions relacionades amb el proveïment d'aigua potable, distingint entre zona nord i zona sud, i 1 lot per a l'àmbit de sanejament i depuració de tot l'àmbit territorial de la província.

El pressupost base de licitació sense impostos és 361.683,56 euros, distribuïts en els tres lots de la manera següent:

Lot 1 – redacció de projectes i direcció d'obres aigua potable – Nord: 106.863,76 euros.

Lot 2 – redacció de projectes i direcció d'obres aigua potable – Sud: 115.190,81 euros.

Lot 3 - redacció de projectes i direcció d'obres sanejament i depuració: 139.628,99 euros.

El termini previst per a l'execució de les actuacions és de vint-i-un mesos, corresponent-se els quatre primers amb les tasques de redacció de documentació per a la licitació de les obres. La licitació es pot consultar en https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=WmA4AAUZxH82wEhQbcAqug%3D%3D.