La Diputació Provincial de Castelló posa en marxa el servei de cita prèvia per a diversos tràmits.
Logo de la Diputació de Castelló

Actualitat

La Diputació consensua amb les Federacions Veïnals la seua Estratègia de Participació

La Diputació consensua amb les Federacions Veïnals la seua Estratègia de Participació
5 de Decembre de 2017

El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Participació Ciutadana, Vicent Sales, ha avançat el contingut de l'Estratègia de governança participativa de la Diputació a les federacions provincials d'associacions de veïns de Castelló de cara a demanar el màxim consens per a poder aprovar-la en el Ple que la corporació provincial celebrarà el pròxim 19 de desembre.

5 de desembre. El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Participació Ciutadana, Vicent Sales, ha avançat el contingut de l'Estratègia de governança participativa de la Diputació a les federacions provincials d'associacions de veïns de Castelló de cara a demanar el màxim consens per a poder aprovar-la en el Ple que la corporació provincial celebrarà el pròxim 19 de desembre.

El vicepresident ha explicat que "la Diputació Provincial considera la participació ciutadana com un eix fonamental en la gestió dels seus interessos i és per això que ha desenvolupat una estratègia provincial de governança participativa, en la que pretén incorporar la visió de la ciutadania en la presa de decisions públiques”.

És per això que en aquesta trobada de treball amb la representació de les federacions provincials d'associacions de veïnat ha reafirmat “el compromís de la institució provincial en matèria de participació, i consensuar amb ella alguns aspectes del contingut d'aquest document, destinat a establir vies de col·laboració entre l'Administració provincial i la ciutadania, i promoure la construcció d'una societat activa que ajudarà a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica i cultural de la nostra província”.

En aquesta reunió, Vicent Sales ha insistit en el fet que “la implicació de la societat organitzada en els assumptes públics contribuirà, sens dubte, a enriquir l'acció del Govern i la dotarà d'eficàcia, però, alhora, aquest dret ciutadà ajudarà a generar un equip de govern més exigent i de més qualitat”.

Tal com ha assenyalat Sales, “la Diputació afavorirà els mecanismes de participació de la societat civil per mitjà de la potenciació del Consell Provincial de Participació Ciutadana i les noves tecnologies, entre altres vies, per a l'estructuració de processos participatius i elements d'escolta activa que proporcionen al Govern provincial una valuosa informació sobre les inquietuds, necessitats i interessos de la ciutadania en general”.  

Cal assenyalar que en aquesta reunió han participat: Francisco Cabañero, per la Federació Coordinadora d'Entitats Ciutadanes de Castelló (COASVECA); Amalio Palacios, per la Federació d'Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló i Emilio Agulleiro, de FED.AS.CI.CA. (Federació d'Associacions Ciutadanes de Castelló).

Líders a fer efectiva la participació

La Diputació de Castelló és una de les primeres diputacions espanyoles que ha fet efectiu el seu compromís amb la participació ciutadana amb una Estratègia provincial de governança participativa. Va ser després de l'aprovació en Ple d'aquest mes de novembre de la modificació de l'Ordenança reguladora de transparència i Govern Obert de la Diputació, quan l'equip de govern va fer entrega a tots els grups polítics amb representació en la corporació, d'una proposta de Pla d'acció d'aquesta estratègia per a demanar les seues aportacions.

“Volem comptar amb totes les aportacions que sumen valor als mecanismes que hem d'establir per a involucrar la ciutadania d'una forma efectiva en la presa de decisions de la Diputació de Castelló. Aquesta Estratègia provincial de Governança Participativa implantarà la participació de forma transversal en totes les àrees de la Diputació, de manera que entenem la participació com un mètode transversal d'elaboració de polítiques públiques integrat en l'organització”, ha explicat el vicepresident.

Així, ha insistit Sales, “es tracta de prestar ajuda als 135 municipis i de fer-ho des de la confiança i des de la transparència, que faça que tot el món se senta partícip de la nostra gestió de govern”.

En suma, són un total de 21 accions a desenvolupar en 18 mesos, junt amb altres 26 que podrien adoptar-se en una segona fase.