La Diputació Provincial de Castelló ha représ el servei d'expedició de certificats digitals. Consulta els horaris d'atenció al públic.
Logo de la Diputació de Castelló

Actualitat

El nou equip de govern de la Diputació estalviarà 235.000 a l'any en els sous dels diputats

El nou equip de govern de la Diputació estalviarà 235.000 a l'any en els sous dels diputats
9 de Juliol de 2019

Josep Martí tindrà la mateixa retribució que el seu antecessor en el càrrec, 68.000 euros, però amb dedicació del 100% i no del 80% com succeïa amb Javier Moliner. Per tant, el president Martí no podrà percebre un sou addicional de l'Ajuntament, quelcom que si ocorria amb el seu antecessor.

Castelló, 9.07.2019. La Diputació de Castelló estalviarà 235.000 euros a l'any en retribucions a les persones integrants de la corporació després de l'aprovació en el Ple de la proposta de Presidència sobre les assignacions als membres de l'equip de govern i el seu règim de dedicació.

El president, José Martí, cobrarà el mateix sou que el seu antecessor, 68.000 euros, encara que la seua dedicació serà del 100% i no del 80% com succeïa en el cas de Javier Moliner. La vicepresidenta, Patricia Puerta, percebrà el mateix que els dos vicepresidents de l'anterior mandat, però també tindrà una dedicació del 100% i no del 70% com ocorria amb Vicent Sales i Andrés Martínez.

És important destacar que amb el nou equip de govern hi haurà una única vicepresidència enfront de les dues del mandat anterior i les set que va arribar a haver-hi en altres moments.

Quant als altres 12 integrants de l'equip de govern, 8 passen a tindre una dedicació del 100%, cobrant també el mateix salari que els diputats i diputades de l'anterior equip de govern, la dedicació dels quals era de tan sols el 55%.

Amb la proposta de Presidència aprovada pel Ple, el pressupost anual de la Diputació per a salaris dels diputats i diputades provincials serà de 583.000 euros, enfront dels 819.000 euros del mandat anterior.

La circumstància que els diputats i diputades provincials tinguen el 100% de dedicació en la Diputació implica que no podran cobrar un sou afegit en els ajuntaments en què són regidors o regidores. En conseqüència, el president José Martí, tenint una dedicació del 100%, cobrarà la mateixa quantitat que l'anterior president, Javier Moliner, la dedicació del qual a la Diputació era del 80%, el que li permetia tindre ingressos, a més, com a regidor en l'Ajuntament de Castelló.

José Martí ha matisat que quan es parla de dedicació al 100% “ens estem referint a dedicació en relació a les retribucions, que és el mateix que els succeeix a moltes alcaldies de la província que tenen plena dedicació laboral en l'empresa en què treballen i una vegada acabada la jornada laboral emprenen la labor de gestió en el seu ajuntament”.

Quant al capítol de personal eventual, el nou equip de govern ha decidit aplicar un lleuger increment dels sous amb l'objectiu de reduir al mínim les desigualtats existents. D'aquesta manera, aquesta partida s'incrementa un 3,74%, en passar de 925.000 euros a 961.000 euros.

És important assenyalar que el nou equip de govern ha decidit revisar únicament els sous més alts, raó per la qual tot l'esforç recau sobre els integrants del propi equip de govern.

D'altra banda, s'han mantingut els sous de l'oposició. En aquest sentit, el president José Martí ha assenyalat que “ho fem per una qüestió de coherència, perquè volem que l'oposició puga treballar en unes condicions dignes, ja que l'actual equip de govern coneix de primera mà el que significa treballar sense els mitjans necessaris”.

El president ha destacat que “avui comença a caminar una nova Diputació, que respon a un projecte clar, diàfan i intel·ligible per a la ciutadania; una Diputació que mire i oriente les seues polítiques cap als pobles i ciutats de Castelló, amb l'objectiu fonamental de combatre el greu problema de la despoblació”.

Ha afegit que “hem vingut fins ací per a revolucionar la Diputació, per a fer-la més àgil, pròxima i coneixedora del territori, capaç de prestar serveis allí on fins ara no els hi havia”.

El president Martí ha iniciat el Ple apel·lant a la importància del respecte a les institucions, “que tant han ajudat a consolidar les democràcies occidentals”, i a la necessitat que la política i la gestió vagen de la mà perquè per a la ciutadania “és fonamental que des de les institucions es realitze una bona gestió”.