Logo de la Diputació de Castelló

Actualitat

Dia de la Província 2019
Dia de la Província 2019
Pla Castelló 135
Pla Castelló 135
Nuestro canal de Youtube
Conoce de cerca toda la actualidad de la diputación de forma ágil y amena.
Dia de la Província 2019
Dia de la Província 2019
Pla Castelló 135
Pla Castelló 135
Nuestro canal de Youtube
Conoce de cerca toda la actualidad de la diputación de forma ágil y amena.

Diputació ha donat ja llum verda a 310 actuacions del Pla Castelló 135

Diputació ha donat ja llum verda a 310 actuacions del Pla Castelló 135
1 de Juny de 2019

La Diputació de Castelló invertirà en els pròxims mesos 12,4 milions d'euros a fer realitat un total de 310 actuacions a tots els municipis de la província amb l'aprovació de les obres del seu Pla Castelló-135

1 de juny de 2019. La Diputació de Castelló invertirà en els pròxims mesos 12,4 milions d'euros a fer realitat un total de 310 actuacions a tots els municipis de la província amb l'aprovació de les obres del seu Pla Castelló-135. Així, i amb la publicació ja en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) número 43 de totes les actuacions, el Govern provincial conclou la tramitació de la seua més ambiciosa aposta municipalista i dóna llum verda a l'inici de les 211 obres que han sol·licitat 132 ajuntaments i una mancomunitat i als 95 serveis (despesa corrent i personal) que han estat sol·licitats per 92 ajuntaments i set mancomunitats.

En total, 12,4 milions d'euros d'inversió de la Diputació distribuïts entre tots els grans i xicotets municipis de la província. Un pla que des de la seua creació en 2017 ha suposat una inversió de prop de 50 milions d'euros en millores que han comprés tot el territori provincial com la més ambiciosa aposta municipalista.

I és que cada ajuntament o mancomunitat pot triar el destinar els recursos de la Diputació pel Pla Castelló 135 o bé només a obres (inversió) o també a despesa corrent i personal. Només tres dels ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants (Castelló, la Vall d’Uixó i Onda) han triat destinar el 100% dels recursos que els corresponen del Pla Castelló-135 a despeses corrents i personal.

El president de la Diputació, Javier Moliner, ha assegurat que “aquesta és la millor ajuda que podem fer per als ajuntaments, invertint a tots els pobles de la província, en tots sense cap tipus de distinció, habilitant obres i millores de serveis perquè les seues poblacions cada vegada troben una millor qualitat de vida”.

En aqueix sentit, Moliner ha posat en valor la capacitat de la Diputació per a arribar a tot el territori provincial a través d'un únic pla reglat a què poden accedir tots els ajuntaments. “És la millor ajuda que la Diputació pot fer, arribant de forma capil·lar a tots els llocs de la nostra província i permetent que els ajuntaments puguen planificar millores als seus municipis amb l'absoluta certesa que l'Administració provincial respondrà”.

  Amb això, la Diputació torna a erigir-se com l'Administració que més invertirà a la província de Castelló en 2019, agilitzant al màxim a més aqueixes inversions, per tal que els seus beneficiaris naturals que són tots els ajuntaments de la província traguen el màxim rèdit a aqueixos recursos a favor de la millora de la qualitat de vida als seus pobles i ciutats.

Els ajuntaments decideixen en què invertir

Cal tindre en compte que a través d'aquesta iniciativa són els propis ajuntaments els que decideixen a què destinar els recursos que la Diputació posa a la seua disposició, atenent a criteris poblacionals. D'aquesta manera, i tal com arreplega l'apartat dos de les bases quant a l'objecte, els ajuntaments poden realitzar actuacions d'inversió real (obres) que prevegen executar els municipis i que afecten les competències municipals establides en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la seua nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Així, les actuaciones finançades per la Diputació a través d'aquesta iniciativa, han de consistir en la realització d'obres adreçades a: infraestructures, urbanisme, medi ambient urbà, cicle integral de l'aigua, infraestructures viàries i altres equipaments de la seua titularitat.

A més, aquest pla també contempla actuacions en despesa corrent, açò és, aquells recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis, necessaris per a l'exercici de les activitats de l'Ajuntament beneficiari destinats al funcionament dels serveis públics municipals.

Diputació útil

L'aprovació del Pla Castelló 135 a principis d'aquest mes d'abril després de la publicació de les bases del Pla Castellón 135 el passat mes de gener, constata la fermesa del projecte de Javier Moliner per fer de la Diputació una Administració útil al servei de la província. Ahora, després de la publicació definitiva de les obres, el seu inici i execució serà imminent als municipis de la província.

“Continuem aplicant al màxim l'eficiència en la gestió, la disminució del pes de l'Administració per a donar-li'l als nostres pobles i augmentar la capacitat inversora de la Diputació. L'objectiu és, des de la governança, ser més útils a la gent de Castelló en forma de més i millors serveis, noves infraestructures i multiplicant oportunitats”, ha conclòs Moliner.