Logo de la Diputació de Castelló

SmartVillages

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

Introducció:

La iniciativa SmartVillages forma part d'un projecte global de la Diputació de Castelló denominat “Territori Rural Intel·ligent de la Província de Castelló” amb el què es pretén avançar cap a una gestió més moderna, àgil i eficient dels principals serveis públics de la província.

La plataforma SmartVillages naix per a impulsar l'ús i desenvolupament de nous serveis intel·ligents a través d'una solució tecnològica basada en estàndards que ofereix la capacitat de monitoritzar i gestionar de forma centralitzada un conjunt ampliable de serveis públics.


A qui va adreçat:

El servei de plataforma SmartVillages està destinat als municipis de la província de Castelló, així com les diferents àrees de gestió de la pròpia Diputació, els quals podran fer ús dels recursos de la plataforma per a poder dur a terme el desplegament de noves xarxes de sensors intel·ligents i/o solucions de gestió.
Per part de la iniciativa s'ofereix, a més, formació i suport tècnic als proveïdors de serveis d'aquests municipis, de cara a facilitar la integració de les seues solucions amb la plataforma.

Notícies

La Diputació de Castelló presenta la plataforma rural intel·ligent Smart Villages als ajuntaments

• Aquesta ferramenta telemàtica permet monitoritzar i gestionar de manera més eficient i sostenible els recursos municipals

10 de Març de 2020

Pau Ferrando exposa l’estratègia de desenvolupament sostenible de la Diputació a Brusel·les

El diputat d’Internacionalització representa l'ens provincial a l’edició de 2019 de la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats

9 de Octubre de 2019

Diputació serà la primera institució provincial a obrir el camí dels territoris intel·ligents

La Diputació de Castelló serà la primera a obrir el camí de la tecnologia smart i els territoris intel·ligents al món rural de la província, gràcies a l'acord aconseguit amb Iberdrola per a transformar la província en un territori intel·ligent i més sostenible

7 de Maig de 2019

Diputació suma Iberdrola al seu compromís de transformar la província

La Diputació de Castelló suma Iberdrola al seu compromís de transformar la província de Castelló en un territori intel·ligent i més sostenible.

6 de Maig de 2019

Quins serveis intel·ligents ofereix actualment?

A través de la iniciativa SmartVillages, la Diputació de Castelló ofereix l'accés als següents serveis municipals:

 • Enllumenat públic

 • Abastiment d'aigües

 • Turisme intel·ligent

 • gestió de residus urbans

 • Gestió energètica i sostenibilitat

 • Gestió d'actius i béns municipals

 • Aplicacions ciutadanes


Enllumenat públic

Aquest mòdul permet la monitorització de certes variables elèctriques en totes les fases (intensitat, tensió, potència activa i reactiva) als municipis que tinguen encomanat el servei de gestió d'enllumenat públic.

L'objectiu del servei intel·ligent d'enllumenat públic és aconseguir una gestió més eficient de l'energia, alhora que es millora la il·luminació del municipi.


Abastiment d'aigües

El servei d'abastiment d'aigües permet optimitzar la gestió i l'ús dels recursos hídrics d'aquells municipis on es duga a terme el desplegament i integració d'una xarxa de sensors intel·ligents en els diferents punts del subministrament.

D'aquesta manera, el municipi pot rebre informació detallada dels diferents punts i identificar pics de demanda i possibles fugues o enganxalls il·legals.


Turisme intel·ligent

El servei de turisme intel·ligent facilita la visualització d'indicadors turístics segons la Norma UNE, així com la possibilitat d'analitzar les tendències i patrons de moviment del turisme, per a entendre el seu comportament i ajudar a gestionar els recursos turístics.

Per part de la Diputació de Castelló es va a dur a terme una primera experiència pilot del producte LUCCA, el qual utilitza les dades de la xarxa mòbil de Movistar de manera anònima i agregada per a localitzar les persones i obtindre informació bàsica (nacionalitat, sexe, edat) i així ajudar a empreses i ajuntaments a prendre millors decisions de negoci basades en el comportament real de les persones.


Gestió de residus urbans

A través d'aquest mòdul es posa a disposició dels municipis un servei de monitorització des del qual és possible controlar el nivell d'ompliment, la temperatura interior i la inclinació d'aquells contenidors que puguen ser sensoritzats i integrats per part dels municipis.

L'objectiu és aconseguir un servei de replegada més eficient, optimitzar els costos del servei i reduir l'empremta ecològica.


Gestió energètica i sostenibilitat

El mòdul de gestió energètica permet monitoritzar el consum energètic i les emissions de CO2 associades, a fi de millorar la sostenibilitat d'aquells municipis que es troben davall l’empara de la Diputació de Castelló.

Les principals funcions d'aquest servei són:

 • Facilitar l'obtenció d'informes de consum i de l'empremta de carboni.

 • Poder estimar la millor tarifa basant-se en el consum.


Gestió d'actius i béns municipals

Aquest vertical facilita el registre, categorització i etiquetatge dels principals actius de la província de Castelló, així com la possibilitat de configurar i gestionar una sèrie d'alertes automàtiques basant-se en uns criteris preestablerts.

Els municipis poden obtindre informació sobre les alertes programades a través d'un panell comú.


Aplicacions ciutadanes

A través de la iniciativa SmartVillages, els municipis tenen l'oportunitat de proposar i dur a terme la integració de les seues pròpies fonts de dades en la plataforma i oferir als desenvolupadors/es d'aplicacions la possibilitat d'accedir a les dades públiques que es disposen a través d'una API CKAN.

Pla de formació y divulgació

Per part de la iniciativa SmartVillages es durà a terme un complet pla de formació destinat als municipis objecte del servei, funcionariat de la Diputació de Castelló i desenvolupadors/es i PIMES de la província.

Les dates exactes de les dites sessions se n'aniran informant segons es vagen acostant les dates previstes:

 • Pla de formació per a municipis:

  • 1ra sessió divulgativa:  10 de març de 2020.

  • 2na sessió divulgativa: Data prevista entre març i abril 2020.

  • 3ra sessió divulgativa: Data prevista entre maig i juliol 2020.

  • 4ta sessió divulgativa: Data prevista entre agost i octubre 2020.

  • 5na sessió divulgativa: Data prevista entre novembre 2020 i gener 2021.

  • 6na sessió divulgativa: Data prevista entre febrer i abril 2021.

  • 7na sessió divulgativa: Data prevista entre maig i juliol 2021.

  • 8na sessió divulgativa: Data prevista entre agost i octubre 2021.

 • Pla de formació per a funcionariat de la Diputació de Castelló:

  • 1r Taller bàsic presencial (usuaris/àries): Data prevista any 2020.

  • 2n Taller bàsic presencial (usuaris/àries): Data prevista any 2021.

  • 1r Seminari bàsic online (usuaris/àries): Data prevista any 2020.

  • 2n Seminari bàsic online (usuaris/àries): Data prevista any 2021.

  • 1r Taller avançat (administradors/es): Data prevista any 2020.

  • 2n Taller avançat (administradors/es): Data prevista any 2021.

 • Pla de formació per a desenvolupadors/es i PIMES:

  • 1ra Jornada temàtica: 21 d'abril de 2020. (Grabació)

  • 2na Jornada temàtica: Data prevista any 2021.

  • 1r Workshop desenvolupament: Data prevista any 2020.

  • 2n Workshop desenvolupament: Data prevista any 2021.


¿Com es pot accedir al servei?

Per a sol·licitar l'accés al servicio SmartVillages, el municipi interessat haurà de remetre una resolució d'alcaldia amb l'adhesió al "Reglament de Servicis per a Infraestructures Municipals de Comunicacions i Smartvillages" i anomenar un coordinador amb les dades sol·licitats en la Fitxa. Descarregar fitxa coordinador

D'altra banda, si desitja que en el seu municipi es duga a terme una experiència pilot, haurà d'omplir el formulari que serà valorat pels Servicis Tècnics de la Diputació. Per part del municipi, s'haurà d'indicar el servici municipal sobre el qual es pretén desenrotllar l'experiència pilot i fer-se càrrec dels possibles subministraments, instal·lacions i integracions que pogueren ser requerits per al desplegament complet de la solució. Descarregar fitxa experiència pilot


Contacte

Per a qualsevol dubte i/o suggeriment sobre la iniciativa SmartVillages, es pot contactar amb l'Oficina Tècnica del projecte a través del correu electrònic smartvillages@dipcas.es.

La Diputació de Castelló presenta la plataforma rural intel·ligent Smart Villages als ajuntaments

Introducció a la plataforma SmartVillages per a desenvolupadors i PIMES

logos