Marta Barrachina millora la qualitat de vida dels veïns de la província incrementant fins als 800.000 euros les subvencions del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal

Marta Barrachina millora la qualitat de vida dels veïns de la província incrementant fins als 800.000 euros les subvencions del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal
7 de Març de 2024

Marta Barrachina millora la qualitat de vida dels veïns de la província incrementant fins als 800.000 euros les subvencions del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal.

La presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, reforça el seu compromís per millorar la qualitat de vida dels veïns de la província incrementant fins als 800.000 euros les noves subvencions del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal. “En la Diputació de Castelló prioritzem a les persones en les nostres polítiques perquè puguen disposar d'uns servicis de qualitat, visquen on visquen”, ha ressaltat la màxima representant de la institució provincial.

Així doncs, ja s'han aprovat les noves bases per les quals es regix la concessió de subvencions a ajuntaments de municipis de la província de Castelló amb població inferior a 10.000 habitants destinades al finançament de Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal (SPAP) com a recurs d'atenció temporal diürna de persones majors per a l'exercici 2024. Per al present exercici la partida per a estes ajudes s'ha incrementat un 6,6% respecte a l'any anterior, passant de 750.000 a 800.000 euros.

Es tracta, tal com ha assenyalat la presidenta del Govern Provincial, de “unes ajudes de vital importància, perquè en elles no sols millorem la qualitat de vida dels nostres veïns, sinó que facilitem a les persones majors que puguen continuar residint als seus pobles, sense haver de desplaçar-se a altres ciutats més poblades de la província”. “Sense els nostres pobles i la nostra gent no som res”, ha assegurat la màxima representant de la Diputació, qui ha continuat dient que “amb estes subvencions continuem treballant contra la despoblació, una prioritat per a esta Diputació”.

Sens dubte, este servei per a persones majors s'ha constituït com un aliat dels ajuntaments a l'hora de fomentar la conciliació familiar de les persones majors al seu càrrec. “L'objectiu és impulsar la conciliació familiar i laboral, especialment en aquells municipis en risc de despoblació i optimitzar les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envellixen”, ha destacat la diputada de Benestar Social, Marisa Torlà.

En este sentit, la diputada provincial ha manifestat la necessitat de “millorar l'atenció als nostres majors, sobretot en els quals viuen en pobles xicotets, perquè són els que menys recursos tenen” i ha ressaltat “la capacitat de la Diputació de Castelló presidida per Marta Barrachina d'arribar a tots els racons de la província i atendre les necessitats dels qui més el necessiten, perquè per a esta casa, els castellonencs, i sobretot, les persones majors són l'urgent”.

Així doncs, podran concórrer a esta línia d'ajudes els Ajuntaments titulars de Servicis de Promoció de l'Autonomia Personal, perceptors d'esta subvenció en l'exercici anterior, per part de la Diputació de Castelló, així com també aquells que prevegen dur a terme l'habilitació en l'exercici vigent d'un SPAP.

Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran a la realització de programes o activitats amb repercussió provincial implicades en el Servici de promoció de l'autonomia personal que assumix com a finalitat l'atenció temporal diürna de persones majors, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.

Quant a les despeses subvencionables, “es finançaran despeses corrents, així com despeses d'inversió, destinats a equipament o mobiliari auxiliar ajustat en les seues característiques a l'activitat a desenvolupar en el Servici de Promoció de l'Autonomia Personal”, ha explicat la diputada de Benestar Social.

Els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà hàbil al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

“Des del Govern Provincial treballem amb l'objectiu d'igualar les oportunitats de tots els castellonencs i perquè ningú es quede arrere en el desenvolupament de Castelló. Per això treballem de la mà dels ajuntaments per a millorar la qualitat de vida dels veïns que residixen en esta província”, ha conclòs la presidenta de la Diputació provincial.