La Diputació de Castelló destina 300.000 euros per a finançar projectes que fomenten la transparència i rendició de comptes dels ajuntaments

La Diputació de Castelló destina 300.000 euros per a finançar projectes que fomenten la transparència i rendició de comptes dels ajuntaments
2 d'Abril de 2022

El president de la institució provincial, José Martí, ha remarcat que el gran repte és ajudar al fet que els consistoris locals siguen més transparents i accessibles per a la ciutadania”

El Servei d'Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló ha posat en marxa una línia de subvencions per import de 300.000 euros per al foment d'activitats durant l'exercici de 2022, relacionades amb els pilars sobre els quals se sustenta el Govern Obert. Aquestes subvencions estan cofinançades amb la Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana i d'elles podran beneficiar-se tots els municipis de la província que prèviament hagen realitzat el test d'autoavaluació previst en l'Observatori de Govern Obert que ha posat en marxa l'administració provincial.

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha destacat que «un dels grans objectius de l'actual equip de govern és avançar en matèria de participació ciutadana i transparència, per al que és necessari articular mecanismes de rendició de comptes a la ciutadania». Per això, el repte és “ajudar al fet que els ajuntaments siguen més transparents i accessibles per a la ciutadania”.

En la convocatòria, impulsada des de l'àrea que gestiona la diputada d'Innovació i Noves tecnologies, Xaro Miralles, s'han previst dues línies de subvencions: «la primera d'elles està relacionada amb el foment de la participació ciutadana i la segona modalitat té a veure amb l'impuls i la posada en marxa d'activitats per al foment de la transparència, comptant cadascuna amb un pressupost de 150.000 euros», ha destacat Miralles.

Dins de la primera modalitat es promouran processos participatius, consultes ciutadanes i pressupostos participatius, a més d'altres activitats de formació i divulgació de la participació ciutadana, creació d'òrgans de participació i normes reguladores o plans estratègics sobre les polítiques públiques de participació en el municipi, activitats relacionades amb l'agenda 21 local o l'Agenda 2030 ODS. Al seu torn, en matèria de transparència es finançaran accions que faciliten l'accés a la informació pública i el foment del coneixement per part de la societat en general dels principis del govern obert i la transparència.

Així mateix, es finançaran altres accions, com fer transparent la gestió pública mitjançant la difusió de la informació que generen els subjectes obligats; afavorir la rendició de comptes als ciutadans, de manera que puguen avaluar el desenvolupament de les actuacions del subjectes obligats; millora de l'organització, classificació i maneig de la informació pública, i totes aquelles altres polítiques que sustenten el desenvolupament i faciliten l'aplicació del govern obert.

La subvencions s'atorgaran per trams de població per habitant, de manera que els municipis amb població igual o inferior a 5.000 habitants podran aspirar fins a un 100% del finançament dels seus projectes; els municipis superiors a 20.000 habitants rebran fins a un 75% del finançament dels seus projectes. El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica en la Seu Electrònica de la Diputació de Castelló.