La Diputació Provincial de Castelló posa en marxa el servei de cita prèvia per a diversos tràmits.
Logo de la Diputació de Castelló

Actualitat

La Diputació aprova per unanimitat la composició de la Comissió d'Ètica

La Diputació aprova per unanimitat la composició de la Comissió d'Ètica
22 d'Octubre de 2016

El Govern provincial reforça el full de ruta marcada per Moliner per a potenciar la integritat institucional en la gestió pública

22 d'octubre. La Diputació de Castelló continua donant passos ferms i decidits en el full de ruta marcada per Javier Moliner a l'hora de convertir la institució provincial en un referent de transparència i bon govern. Per a això, en l'última sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat la composició de la Comissió d'Ètica Institucional, en la que és una nova fita dins l'aposta d'aquesta casa per impulsar un nou model de gestió basat en el retre comptes diaris i l'exemplaritat en la gestió pública.

I es va fer, tal com ha destacat el diputat de Transparència i president de la nova Comissió, Luis Martínez, “des de la necessària unanimitat” de tots els grups polítics amb representació en la corporació. “La transparència és quelcom transversal a tota l'Administració pel que sempre busquem el consens. Era necessari que aquesta Comissió començara, des del diàleg sincer, amb la major de les legitimitats i el major dels consensos que li confereix la unanimitat”, ha destacat Martínez.

La nova Comissió estarà integrada per un total de quinze representants polítics de tots els grups i “amb la seua creació es converteix en un nou pas al capdavant d'aquesta institució a l'hora de crear un model d'integritat institucional, que servesca de guia no sols per als polítics, sinó per a tot el personal públic”.

Aportacions d'agents externs

Cal destacar que per a aconseguir fer de la Comissió la millor eina a l'hora de dirimir els principis ètics que han de promoure l'ètica en la gestió i evitar les males pràctiques, en el Reglament es preveu la possibilitat que agents externs a la Comissió hi intervinguen “aportant d'aquesta manera la major equanimitat possible”.

I és que tal com ha destacat Martínez, la composició d'aquest nou instrument de control, que se suma al ja existent per mitjà de la Comissió de Transparència i Bon Govern i que “té per objecte impedir actituds fora de la legalitat o poc ètiques”, reforça els principis estratègics que regeixen el govern de Javier Moliner.

En aquest sentit, cal recordar que la Comissió d'Ètica institucional s'assenta sobre els valors de transparència, participació, retre comptes i vocació de servei públic que van portar a l'aprovació per unanimitat el passat mes de setembre d'un model d'integritat institucional.

Nova web més accessible

Cal recordar que des que Javier Moliner assumira la presidència del Govern provincial de Castelló, la institució ha anat donant passos de gegant perquè la transparència i l'ètica en la gestió impregnen cada un dels departaments i totes les decisions que s'adopten. Tant és així, que ja ha rebut molts reconeixements i participa en fòrums nacionals i internacionals, invitada per a donar a conéixer els seus avanços en aquesta matèria, que són exemple de transparència.

Sense anar més lluny, a més de tindre un portal específic de transparència i d'adoptar mecanismes de treball que avancen molt més enllà del que exigeix la llei en matèria de transparència, aquesta mateixa setmana ha posat en marxa la seua nova web, que ha tingut en la transparència i l'accessibilitat a la informació la seua prioritat.