Logo de la Diputació de Castelló

Actualitat

L'equip de José Martí aposta per la prevenció contra la corrupció introduint en la Diputació una guia de bones pràctiques de contractació

L'equip de José Martí aposta per la prevenció contra la corrupció introduint en la Diputació una guia de bones pràctiques de contractació
3 d'Octubre de 2021

La institució provincial ha organitzat una jornada de treball per a presentar el nou protocol als funcionaris de la casa

La Diputació de Castelló ha elaborat una guia de bones pràctiques en matèria de contractació pública a fi de garantir la gestió eficient dels recursos, la transparència i la lliure concurrència. El nou protocol posa l'accent principalment en la prevenció de la corrupció, afegint mecanismes de control i supervisió que asseguren el compliment dels principis aplicables a la contractació pública. Segons ha destacat el president Martí, «el nostre objectiu és construir una Diputació pròxima i moderna, àgil i útil per a la ciutadania, en la qual la corrupció no tinga cabuda». Per això, afegeix, «el nostre compromís és el d'apostar per una contractació pública ètica, responsable i transparent».

Com a punt de partida, aquesta setmana s'ha celebrat en el Palau Provincial de Castelló una jornada de presentació al funcionariat de la institució. La voluntat de l'àrea de Contractació, gestionada per la diputada Lluïsa Monferrer, és implicar a tot el personal en la implementació del nou reglament de gestió pública.

Monferrer ha explicat que la guia, treballada pel propi departament, implica la introducció de mesures de prevenció de conflictes d'interessos i altres que impedisquen, de manera efectiva, les pràctiques anticompetitives de les empreses. El codi ètic accentua també la inserció d'accions per a assegurar la imparcialitat en el procés de contractació, establint, per exemple, l'obligatorietat de signatura de totes les parts implicades d'un document en el qual s'especifique l'absència de conflicte d'interessos. A més, es reduiran els criteris subjectius, eliminant d'aquesta manera els judicis de valor.

La diputada de Contractació ha destacat que «sempre que es detecte alguna pràctica fraudulenta s'informarà la Comissió Nacional de la Competència». Igualment s'analitzaran totes les ofertes, les relacions entre empreses, els pactes de preus i es realitzaran auditories per a mesurar la qualitat dels serveis.

Cal assenyalar que el nou protocol s'aplicarà també en la central de compres de la Diputació, en la qual participen altres institucions d'àmbit local de la província.