Bombers Diputació Castelló activa el seu primer pla d'igualtat entre dones i homes

Bombers Diputació Castelló activa el seu primer pla d'igualtat entre dones i homes
4 d'Abril de 2023

Es tracta d'un document pactat per la representació empresarial i sindical del Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló, que ja compta amb l'aprovació definitiva de la Generalitat Valenciana

Bombers Diputación Castelló ha posat en marxa el seu primer Pla d'Igualtat, un document que ja compta amb l'aprovació definitiva de la Generalitat Valenciana. D'aquesta manera es dona compliment al que s'estableix en els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la seua normativa de desenvolupament.

Es tracta d'un document negociat i subscrit per l'empresa i la representació social en el si la comissió negociadora, sent el seu àmbit personal d'aplicació la totalitat de les persones treballadores del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Conforme estable el document, l'entitat assumeix el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, en tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa la seua activitat, des del procés de selecció i contractació, fins a la classificació professional, la promoció, la formació, les condicions de treball, l'exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina, les retribucions i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

El procés per a l'elaboració d'aquest pla, altament participatiu, ha sigut ardu i laboriós, i ha comptat amb un elevat índex de participació.