Logo de la Diputació de Castelló

Pla Director de l'Aigua

"L'aigua és la força motriu de tota la naturalesa." Esta dita, atribuïda a Leonardo da Vinci, podria actualitzar-se actualment dient que «L’aigua serà la força motriu de la política als propers anys».

Segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, «Si bé s'ha aconseguit progressar de manera substancial a l'hora d'ampliar l'accés a aigua potable i sanejament, existeixen milers de milions de persones, principalment en àrees rurals, que encara manquen d'aquests serveis bàsics. A tot el món, una de cada tres persones no té accés a aigua potable salubre, dues de cada cinc persones no disposen d'una instal·lació bàsica destinada a llavar-se les mans amb aigua i sabó, i més de 673 milions de persones encara defequen a l'aire lliure.». Esta situació s’ha agreujat amb la COVID-19. D’acord amb l'Organització Mundial de la Salut, «la rentada de mans és una de les accions més efectives que es poden dur a terme per a reduir la propagació de patògens i previndre infeccions, inclòs el virus de la COVID-19. Així i tot, hi ha milers de milions de persones que manquen d'accés a aigua salubre i sanejament, i els fons són insuficients».

Aquest diagnòstic, que podria parèixer allunyat de les nostres terres, també es dona en menor mesura en municipis de les nostres comarques. Encara hi han municipis que a l’estiu han de recórrer a subministrament en cubes d’aigua, altres amb contaminació per nitrats dels aqüífers, uns altres que queden sense subministrament per setmanes davant episodis de pluges torrencials i nuclis que aboquen les seues aigües residuals directament als riu Millars. Actualment la Diputació de Castelló participa de la gestió hídrica en les comarques de Castelló de diferents formes: Des de l’execució d’infraestructures de captació d’aigua, fins a la depuració d’aigües residuals, aquesta institució presta serveis de cloració, de detecció i reparació de fuites, inspecció i control de consums d'aigua, ajudes a emergències hídriques per garantir l’abastiment d’aigua potable, i el finançament d’obres de millora de les xarxes de subministrament d’aigua. Sense oblidar la seua participació en diferents òrgans de governança com son els consorcis d’aigües de la Plana i el del Pla de l’Arc.

L’aigua no pot ser un factor de desigualtat i per això la Diputació té el compromís d'assentar les bases per a garantir la planificació i les infraestructures per al subministrament d'aigua a llarg termini en tots els municipis de les comarques de Castelló.

Un compromís que es concreta en el «Pla Director Proveïments d’Aigua de la Província de Castelló», un Pla que busca la col·laboració de les diferents administracions competents a diverses escales, com la Generalitat i l'Estat així com la participació activa de les entitats locals. Un pla que te vocació de  transcendir corporacions i colors polítics en favor d'una nova fórmula de governança solidària de l'aigua que garantisca la justícia hídrica a tota la població.

Per que com deia l’ oceanògraf Jacques Y. Cousteau "Oblidem que el cicle de l’aigua i el cicle de la vida son un mateix cicle".