Gabinet de Presidència

GESTIÓ DIRECTA DEL PRESIDENTE: MARTA BARRACHINA MATEU

Director de Gabinet
César Durá Edo

Directora de Comunicació

Berta Ribés Torner


Presidència
Telèfon
964 35 96 23

Correu electrónic
presidencia@dipcas.es


Comunicació

Telèfon
964 35 94 19

Correu electrónic
prensadiputacion@dipcas.es

Descripció

Des del Gabinet de Presidència es du a terme tot el suport administratiu i assessorament tècnic al president de la Corporació. En este àrea s'exercixen les activitats de representació de la Corporació, les pròpies del President, i els actes de delegats i diputats. A més de gestionar la comunicació de la corporació así como totes aquelles activitats que exterioritzen la seua imatge i organitzar els actes propis de la institució.