Diputació de Castelló | Concurs d'Idees
Logo de la Diputación de Castellón

Concurs d'Idees

Concurs d'idees. Logotip i imatge corporativa de la marca Diputació Provincial de Castelló

BASES DEL CONCURS PÚBLIC D'IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, PER AL DISSENY DEL LOGOTIP I IMATGE CORPORATIVA DE LA MARCA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ I PLEC DE CONDICIONS PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI D'ELABORACIÓ DEL MANUAL DE MARCA D'IDENTITAT CORPORATIVA 

L'objecte del present procediment és propiciar la concurrència d'idees amb la finalitat d'actualitzar el logotip i imatge corporativa de la marca Diputació Provincial de Castelló. 

L'actual marca va ser posada en el mercat com a imatge institucional de l'entitat l'any 1992 a fi de promocionar i difondre els serveis, productes i béns dels que disposa la Diputació Provincial de Castelló, tant dins com fora de la província, 

La dita marca és el principal element d'identificació de la Diputació Provincial de Castelló. És el distintiu, el seu diferenciador, el símbol que concentra la informació que l'entitat pretén transmetre. No obstant això, l'esmentat disseny, respon a un moment tecnològicament, mediambientalment i socioeconómicament parlant molt diferent del que ens trobem i que, per tant, minva la possibilitat de mostrar els objectius i valors actuals. 

Transcorreguts ja 30 anys s'ha adoptat la decisió de desenvolupar un nou disseny per a la marca Diputació Provincial de Castelló, motivat per les següents raons essencials: 

 • El vigent logotip no replega les inquietuds i valors que la institució provincial vol que reflectesquen totes les seues accions i projectes. A més de mostrar la proximitat i dedicació a tots els municipis de la província que davall el seu paraigua acull la Diputació, també es busca que el nou logotip transmeta la convicció en l'alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible que l'Agenda 2030 marca com a full de ruta per a avançar cap a territoris més inclusius, segurs, sostenibles i resilients. 
 • El futur logotip hauria de representar una institució que posa les persones en el centre de les seues accions i que busca avançar, sense deixar ningú endarrere, perquè es produesca un desenvolupament territorial que contemple en la seua transformació tant la dimensió econòmica com la social i mediambiental.
 • A més de la seua obsolescència per a representar l'estratègia d'imatge institucional que es pretén, l'actual disseny també pateix d'una dificultat per a identificar els diferents serveis, departaments i seccions de la Diputació de Castelló. 
 • En conseqüència, es considera que l'actualització de la identitat corporativa vigent de la Diputació no pot limitar-se a una mera intervenció sobre el seu logo oficial, ha de procedir-se a la creació d'un logo exnovo.
  1. Llegibilitat. Capacitat per a transmetre de manera clara i concreta els valors i l'objectiu de la Diputació Provincial de Castelló.
  2. Reconeixement públic. Capacitat per a diferenciar de manera nítida la Diputació Provincial de Castelló de qualsevol altra.
  3. Homogeneïtat. Capacitat per a unificar la imatge de totes les prestacions de la Diputació Provincial de Castelló.
  4. Pregnància. Capacitat per a captar l'atenció de l'observador per la simplicitat, equilibri o estabilitat del logotip.
  5. Escalabilitat gràfica. Referida a les necessitats de les arts gràfiques per a reproduir-se a la grandària que se li requeresca, inclús al més xicotet.
  6. Reproductibilitat en TIC. Referida a les tecnologies de la informació i la comunicació perquè puga reproduir-se en qualsevol mitjà digital. 


Més informació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic​​