El Consorci Provincial avança deu dies el pagament de la nòmina d'octubre perquè els bombers cobren les hores extres de manera immediata

El Consorci Provincial avança deu dies el pagament de la nòmina d'octubre perquè els bombers cobren les hores extres de manera immediata
Aprovació de la modificació de crèdit en l'assemblea del consorci celebrada l'1 de setembre de 2022, amb la qual va arrancar el procés administratiu.
14 d'Octubre de 2022

El diputat de Bombers, Abel Ibáñez, explica que per la virulència dels incendis d'agost va ser necessari ampliar la partida prevista per a gratificacions al personal, circumstància que comporta uns tràmits i terminis legals que s'han agilitzat al màxim

El diputat provincial de Bombers, Abel Ibáñez, ha informat que el Consorci Provincial de Bombers avançarà deu dies el pagament de la nòmina d'octubre per a agilitzar el cobrament de les hores extra realitzades durant els incendis de Les Useres i Bejís als integrants de la plantilla de Bombers Diputació Castelló.

Segons ha explicat, «s'ha actuat amb tota la rapidesa que la legalitat permet, ja que donades les dimensions de tots dos focs, va ser necessari aprovar una ampliació de crèdit per a fer front a les gratificacions al personal i la reposició del material que va quedar inservible a conseqüència de tots dos sinistres».

Sobre aquest tema, Ibáñez recorda que l'Assemblea del Consorci Provincial de Bombers va aprovar la pertinent modificació de crèdit el passat 1 de setembre, i que la mateixa va ser ratificada en el ple de la institució celebrat el 13 de setembre. A partir d'aqueix moment, tal com exigeix la legislació vigent, es va obrir la fase d'exposició pública, el termini de la qual va finalitzar el passat 7 d'octubre.

Una vegada conclòs el procés, el Consorci Provincial de Bombers ha accelerat el procés administratiu a fi que les hores extra pendents puguen ser abonades amb la nòmina d'octubre i, «amb l'objectiu que les treballadores i els treballadors puguen disposar quant abans d'aqueixos recursos, s'avança deu dies el pagament».