Logo de la Diputació de Castelló

Subvencions

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

SUBVENCIONS A PIMES, AUTÒNOMS I COOPERATIVES DE MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Privada
Ha d'optar-se per una única línia de subvenció: gasto corrent o gasto inventariable.
Període de sol·licitud finalitzat
Atenció

Es recomana descarregar el model abans del seu emplenament per al seu correcte funcionament i poder guardar les dades introduïdes en ell.

Normativa

Models de justificació de Subvencions

    Públiques

    Privades

    Altra documentació

Plà Estratégic de Subvencions 2020-2022

Altres documents