Logo de la Diputación de Castellón

Estudis d'Integració Paisatgística

Presentació:

La participació ciutadana pot definir-se com el procés pel qual les persones prenen part en la resolució dels problemes, aportant la pròpia creativitat, punts de vista, coneixements i recursos, i compartint la responsabilitat en la presa de decisions.

El procés de Participació Ciutadana comença en els primers moments de desenrotllament de l'estudi, i actua de manera transversal en tots els processos i fases del mateix. És necessari puntualitzar que el procés de Participació Pública que es realitzarà per als Estudis d'Integració Paisatgística, abordarà els aspectes relatius a les consideracions paisatgístiques i no els aspectes de detall de l'actuació. Per això, els mecanismes utilitzats no estaran enfocats a una anàlisi de la totalitat dels aspectes de l'actuació, encara que s'arreplegaran aquelles apreciacions que per part dels participants es realitzen. 

El mecanisme desenrotllat per al procés de participació es basarà en consultes a la població en general dels municipis a partir de l'elaboració d'un qüestionari, que estarà disponible en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i en la pàgina web d'este així com en la de la Diputació, amb el que es pretén demanar informació sobre les modificacions paisatgístiques en l'àmbit d'estudi que servisquen per a complementar les determinacions de l'Estudi d'Integració Paisatgística.

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE ALMASSORA AL MAR. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRAZADO DE LA CARRETERA CV-213. DE LA CV-216 A ALGIMIA DE ALMONACID (POR GAIBIEL Y MATET). TRAMO MATET-ALGIMIA DE ALMONACID. 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA TIRIG-SALSADELLA. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE ELS IBARSOS A CULLA. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-2310 de ALMENARA AL MAR.

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-203, DESDE LA CV-205 A TORRALBA DEL PINAR” 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-213, DE GAIBIEL A NAVAJAS

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA CV-105, DESDE EL CRUCE CON LA CV-106 HASTA BOJAR. 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120, DESDE LA MATA AL LIMITE DE LA PROVINCIA. 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE FUENTE LA REINA A LOS CALPES.

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE MEJORA DEL PUENTE EXISTENTE EN LA PISTA DE CALIG A SAN JORGE. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO DE VARIANTE DE BENLLOCH ENTRE LA CV-156 Y LA CV-152 

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA DEL PLAN ESPECIAL DE "ABASTECIMIENTO AL CONSORCIO DE AGUAS PLÀ DE L'ARC Y AL AEROPUERTO DE CASTELLÓN". PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA .

DESCARGAR

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA OBRA "ESTACIÓN DEPURADORA VALL DE ALMONACID-ALGIMIA DE ALMONACID” 

DESCARGAR

Estudio de Integración Paisajística Telef: 964 359 831 eip@dipcas.es