La Diputació Provincial de Castelló posa en marxa el servei de cita prèvia per a diversos tràmits.
Logo de la Diputació de Castelló

Actualitat

Diputació s'alia amb la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre

Diputació s'alia amb la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre
28 de setembre de 2018

La Diputació de Castelló torna a sumar esforços per a recolzar la posada en valor de la ceràmica castellonenca com un sector fonamental per a l'economia provincial, aquesta vegada a través de la seua col·laboració amb la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre (SECV).

11 d'octubre de 2018. La Diputació de Castelló torna a sumar esforços per a recolzar la posada en valor de la ceràmica castellonenca com un sector fonamental per a l'economia provincial, aquesta vegada a través de la seua col·laboració amb la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre (SECV). Així, el diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, participa junt amb tècnics de l'Institut de Tecnologia Ceràmica en un networking industrial amb empreses del sector espanyoles i portugueses per a exposar en el LVI Congrés de la SECV a Barcelona les prestacions de l'eina Vigilancer de vigilància competitiva que ha creat la Diputació de Castelló junt amb l'Institut de Tecnologia Ceràmica.

El diputat ha recordat que “el nostre compromís amb el sector ceràmic és articular tots els mecanismes al nostre abast per a posar en valor la ceràmica castellonenca i generar, en col·laboració amb les entitats que treballen per la innovació ceràmica, aquelles eines que els siguen útils en el seu compromís per ser cada dia més competitius. Tot el nostre treball i compromís és la nostra millor forma de dir el molt orgullosos que estem del producte ceràmic castellonenc que tantes alegries ha donat a la nostra província i volem que seguesca donant-les en un futur”.

En aqueix sentit, Aguilella ha insistit en el fet que “el Congrés de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre és una gran plataforma per a donar a conéixer aquesta eina de vigilància competitiva que hem creat i que manté més de 600 usuaris entre empreses i professionals”.

Cal tindre en compte que aquesta ponència realitzada avui pel diputat es contempla, entre altres molts punts de suport, en el conveni de col·laboració que mantenen la Diputació i la SECV. És aqueix conveni de col·laboració el que formalitza aqueix treball conjunt de realitzar activitats formatives, projectes d'investigació, jornades professionals i la resta d'accions adreçades a continuar millorant el coneixement de la ceràmica de Castelló.

Permanent suport a un sector clau per a l'economia provincial

Cal recordar que tant el president de la Diputació, Javier Moliner, com el diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, mantenen de forma periòdica trobades de treball amb agents del sector ceràmic per a dissenyar accions de suport a un sector clau per a l'economia de la província. Tant és així que la Diputació articula un conjunt d'iniciatives entre les que s'inclouen des de cursos formatius a la carta com el d'electromecànics, els premis Som Ceràmica adreçats a empreses, ajuntaments i artistes ceràmics provincials, l'eina SOLCONCER per a prescriptors i professionals de la construcció com a arquitectes i enginyers, l'aplicació CeramiCS amb un aparador digital de l'ús urbà del material ceràmic a la província o VIGILANCER.

Vigilancer, una eina útil molt utilitzada pel sector

La Diputació de Castelló i l'ITC han consolidat Vigilancer com una eina útil per a fomentar la competitivitat del sector ceràmic provincial. I és que més de 600 usuaris utilitzen de forma periòdica aquest sistema de vigilància competitiva que forma part de les accions amb què el Govern provincial recolza aquest sector clau per als municipis de Castelló.

Cada trimestre es pugen un mitja de 200  continguts a la pàgina web de VIGILANCER (http://www.vigilancer.es/ ),prevalen els criteris de qualitat sobre els de quantitat. Aquests continguts anteriorment comentats són fruit de la labor d'anàlisi diària realitzada per persones especialitzades en ceràmica i molt conscients de la realitat actual que viu el sector. Aquesta experiència els permet seleccionar els continguts més interessants del brut de la informació que estudien.

TWEETS DIARIS AMB L'ETIQUETA O HASHTAG #VIGILANCER

Es considera d'especial rellevància que els continguts seleccionats apareguen en les xarxes socials amb el distintiu del projecte perquè s'aconseguesca incrementar el moviment de la web i així aconseguir els objectius d'impactes buscats. Per això, cada vegada que se selecciona un contingut, es comparteix en twitter amb la corresponent etiqueta.

EDICIÓ DE NEWSLETTER PERIÒDIC

Des de l'inici del treball, s'ha gestionat, muntat i enviat un newsletter o butlletí a tots els usuaris inscrits a la llista de correu de VIGILANCER, amb una periodicitat de 15 dies (excepte extraordinaris). Aquest està dividit en una sèrie de seccions que a continuació es comenten: - Editorial. - Aquesta editorial consisteix en un article d'opinió emés per diferents persones vinculades al sector, buscant la màxima rellevància.

-Secció d'oportunitat. - En aquesta secció es publica l'oportunitat o oportunitats que s'han preparat i publicat en la web 15 dies anteriors - Selecció de continguts. - Se selecciona i es divideix en una sèrie de seccions aquells continguts que es consideren de major rellevància d'entre els publicats els 15 dies anteriors.

PREPARACIÓ I DIFUSIÓ D'OPORTUNITATS

El criteri que se segueix per a considerar un tema o contingut concret com a oportunitat és que, pel nou, singular, o especial interés del que difon (davall el criteri dels tècnics encarregats de l'anàlisi d'informació) es considera una oportunitat per a algun dels perfils d'empresa del conjunt del sector ceràmic.

El treball a realitzar difereix depenent de la naturalesa del contingut a desenvolupar. De vegades és un informe d'interés, cas en el qual es llig i realitza un resum de l'interessant. De vegades és un tema d'actualitat de premsa, on es busca més informació per a ampliar. De vegades es tracta d'una innovació, en la què es busca informació tècnica (patents, articles científics, etc.) per a recopilar-la i intentar facilitar la comprensió o les possibilitats de la dita novetat.

Les oportunitats són visibles durant el període que romanen publicades i el primer mes de l'any són recopilades i passen a formar part de l'informe anual d'oportunitats, on són novament revisades, ampliades i actualitzades per a formar part d'aqueix document.

Nota: Tota la informació d'aquesta iniciativa està disponible en la web www.vigilancer.es