Logo de la Diputació de Castelló

Participació Ciutadana

Estratègia Provincial de Governança Participativa

El ple de la Diputació Provincial de Castelló celebrat el dimarts 19 de desembre de 2017 va aprovar provisionalment l'Estratègia Provincial de Governança Participativa per a facilitar la participació ciutadana en la gestió política de la institució. En eixa Estratègia s'arrepleguen les eines i la informació necessària per a fer-la efectiva.

La finalitat última del document és que la ciutadania en general -organitzada i a nivell individual-, dispose dels mitjans i les oportunitats per a poder expressar-se i participar en condicions d'igualtat en els assumptes públics.

La consulta del document complet es pot realitzar a través de l'enllaç que apareix més a baix.

Què és l'Estratègia Provincial de Governança Participativa?

L'Estratègia Provincial de Governança Participativa és l'instrument fonamental de la Diputació Provincial de Castelló per a integrar l'aportació de la societat civil en les seues polítiques públiques.

És un projecte fortament arrelat en la innovació pública, ja que reformula les institucions, l'ús de la tecnologia i el marc legal d'un govern intermedi, tradicionalment bolcat en els serveis als Ajuntaments de la seua província, per a donar a la seua labor una visió i una legitimitat ciutadana.

L'Estratègia assumeix, a més, una connexió evident entre participació ciutadana i bon govern, a causa que unes polítiques que compten amb l'aportació dels interessats poden atendre millor les demandes col·lectives i ajudar a les institucions democràtiques i representatives a conéixer i resoldre millor els problemes públics.

EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES A EUROPA EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En aquest enllaç es mostren alguns exemples de bones pràctiques realitzades per governs i ciutadans per a la transformació i millora dels serveis públics.